پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 


درجمهوری اسلامی
اين دو کودک
بزرگترين خواننده و هنرپيشه
خواهند شد؟

در ماه های گذشته چند فيلم کوتاه از چند مراسم مذهبی که در ايران برگزار شده روی اينترنت قرار گرفته است، که در نوع خود خارق العاده است. در اين فيلم ها که سعی شده کودکان برای تحريک مذهبی مردم به ميدان کشيده شوند، دو فيلم بی نظير وجود دارد. يکی از اين فيلم ها مربوط به پسربچه 10-12 ساله است که مانند يک آخوند منبری و با تجربه بالای منبر رفته و در باره واقعه کربلا سخنرانی می کند و ديگری مربوط به دختر بچه ای با همين سن و سال است که در يک مراسم رسمی ترانه ای را با مضمون عشق به ائمه می خواند. آن پسر بچه اگر به بيراهه نرود، می تواند در آينده يکی از برجسته ترين هنرپيشه های ايران شود و اين دختر بچه نيز اگر فضائی پيدا کند و صدايش تربيت شود، شايد در آينده ايران صاحب "قمر" ديگری در آسمان موسيقی ايران شود. ملت هوشمند و با ذوق و هنرمند وهنردوست ايران، حتی اگر همه درها را هم به رويش ببندند، روزنه ای برای نشان دادن خود پيدا می کند. نسل سوم بعد از انقلاب 57 به ياری نسل دوم می آيد تا به نسل اول را اميدوارتر کند!

اين دو فيلم را از اينجا می توانيد ببينيد:

1-    پسربچه


 

2-     دختربچه