پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

دعوت غير مستقيم احمدی نژاد
از امريکا برای حمله به ايران
آ
مريکائی ها درباتلاق اند
و جرات حمله را ندارند

 

احمدی نژاد، که به محض بازگشت به ايران، کارشکنی در مذاکرات محرمانه لاريجانی در عربستان را آغاز کرده است، در يک اظهار نظر تحريک آميز که دعوت غير مستقيم از امريکا برای حمله به ايران است گفت:

"جنگ طلبان در باتلاق غوطه ورند و به همين دليل بعيد می دانم امريکا جسارت آغاز جنگ جديدی را در منطقه داشته باشد."

احمدی نژاد که اين سخنانش را تلويزيون العربيه بعنوان مصاحبه با وی پخش کرده است، در ادامه، خطر حمله به لبنان را بجای احتمال حمله به ايران طرح کرد و گفت:
«البته، بعيد نمی‌دانم رژيم صهيونيستی كه در تلاش برای جبران شكست سخت خود در لبنان است، بار ديگر به اين كشور حمله كند. "

در بخش ديگری از اين مصاحبه، احمدی نژاد در يک کوشش ناشيانه که هدف از آن ترساندن سوريه از تفاهم بر سر بلندی های جولان با اسرائيل و ترک اتحاد با ايران بود(خبری که طی 24 ساعت گذشته توسط خبرگزاری ها منتشر شده) گفت:

«بسيار بعيد می‌دانم اسرائيل به سوريه حمله كند