پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

مصاحبه وزير دفاع امريکا در افغانستان
ايران دچار توهم
گير کردن امريکا
درباتلاق عراق است


 

وزير دفاع آمريكا که اکنون در افغانستان بسر می برد، در مقر ناتو در اين کشور آب پاکی را روی دست همه دولتمردان جمهوری اسلامی که به برکنار "رامسفلد" از راس وزارت دفاع امريکا و پيروزی دمکرات ها در انتخابات امريکا دل خوش کرده بودند ريخت و در يک مصاحبه خبری گفت:

ايرانی ها فکر کرده بودند که ما در عراق زمين گير شده ايم و به دام افتاده ايم و در نتيجه ابتکار عمل در دست آنهاست. آنها فکر کرده بودند با اين ارزيابی خواهند توانست امريکا را تحت فشار قرار دهند.

برای خاتمه اين توهم و تفکر ايران که امريکا را آسيب پذير تصور کرده، پنتاگون تصميم به اعزام ناوجديد هواپيما بر به خليج فارس  و استقرار سيستم های ضد موشکی در منطقه را گرفت.  گيتس گفت:

من در سال 2004 که ايرانی ها در امور افغانستان و عراق با امريکا همکاری سازنده داشتند معتقد به مذاکره با ايران بودم و آن را مفيد می دانستم، اما اکنون ديگر آن شرايط وجود ندارد و مذاکرات نيز کاربرد ندارد، مگر آنکه ايران پيش شرط های اعلام شده را بپذيرد.

ما اکنون بر اهميت منطقه خليج‌‏فارس برای آمريكا و تصميم قاطع خود برای حضور قدرتمند و مستمر در منطقه برای مدت طولانی تأكيد می‌‏كنيم.