پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

مصاحبه فرمانده سابق سپاه
محسن رضائی
لاريجانی با سولانا
به توافق خوبی رسيده بود

محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز در يک مصاحبه خبری شرکت کرده و در باره استراتژی جديد و اعلام شده بوش گفت:

"بوش قصد دارد وزنه‌‏ای را نسبت به ايران بردارد كه خيلی بزرگ‌‏تر از ظرفيت و توانايی‌‏اش است. بوش شكست‌‏خورده است و به نتيجه نخواهد رسيد. افزايش نيروها به 20 هزار نفر بيشتر جنبه دفاعی دارد، آنها می‌‏ترسند اگر فشارها را به ايران زيادتر كنند، در عراق حوادثی برايشان به وجود بيايد.

لاريجانی در مذاكره با سولانا در مساله هسته‌‏ای به توافق خوبی رسيده و پيش‌‏نويسی آماده است كه می‌‏تواند ديپلماسی ايران، آن مذاكرات را ادامه دهد و ما بتوانيم از بحث تحريم عبور كنيم."

 

رضائی در مورد نامه‌‏ای كه برای بازگشت به نيروهای نظامی به رهبر نوشته گفت: "من تابع تصميمات نظام بوده و سربازی هستم كه هر خطری پيش بيايد، جلوتر از همه خود را در خط مقدم حاضر می‌‏كنم."