پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 


 

مصاحبه وزيردفاع پيشين ج.ا
علی شمخانی:
نيازی به تحريک آمريکا
و تشنج آفرينی نداريم
مديريت داخلی کشور می توانست
 بهتر از آن باشد که اکنون هست.

علی شمخانی، فرمانده اسبق نيروی دريائی و وزير دفاع دولت خاتمی در جمع گروهی از خبرنگاران ارزيابی خود را از اوضاع متشنج و جنگی منطقه و همچنين استراتژی جديد امريکا که توسط بوش اعلام شده بيان داشت. او گفت:

 

در استراتژی جديد امريکا تنها ايران و سوريه هدف نيستند، بلكه امريکا نسبت به مواضع تركيه نيز مساله دارد. بوش در مورد كمك كشورهای عربی هم از جمله"اگر كمك نكنند" استفاده كرده است. يعنی كشورهای عربی ديدگاه مثبتی نسبت به استراتژی بوش ندارند و همه كشورهای پيرامون عراق از كاركرد بوش راضی نيستند. اين نكته‌‏ای است كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود."
شمخانی که ديدگاه واقع بينانه تر و هوشمندانه تری در مقايسه با رحيم صفوی فرمانده کل سپاه، احمدی نژاد و محسن رضائی فرمانده سابق سپاه و دبيرکنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اين مصاحبه ارائه داد، در ادامه گفت:

"خطوطی كه بوش در اين استراتژی به لحاظ تقويت نيرو و حضور در خليج فارس تدوين كرده و روش‌‏هايی كه برای اداره گروه‌‏های مختلف عراقی از آن ياد كرده است، هر كدام محل بحث است. به طور كلی پيروزی يا ناكامی استراتژيك پيامدهايی خواهد داشت كه جمهوری اسلامی بايد متناسب با اين مساله طوری وضعيت خود را اداره كند. دراين صورت ناكامی طبيعی ناشی از اتخاذ يك استراتژی مبتنی بر اطلاعات غلط، در همان واشينگتن محصور می ماند."

شمخانی که اکنون عضو شورای راهبردی سياست خارجی است، همچنين گفت:

"ايران با اتخاذ مواضع درست بايد كاری كند كه بوش به عنوان فردی كه فاقد درايت و عقلانيت متناسب با هژمونی ايالت متحده آمريكاست، در كنگره مورد مواخذه قرار بگيرد."

شمخانی که خود عرب تبار و اهل خوزستان است، درباره خطر جنگ شيعه و سنی در منطقه نيز گفت:

"روزی كه بحث هلال شيعی مطرح شد، پيش‌‏بينی می‌‏كرديم كه اين مساله به نقطه امروز برسد. مشكلی كه امروز وجود دارد، نوع نگاه كشورهای اسلامی به نوع حيات در منطقه است و اين تعارض اصلی است كه می‌‏تواند موجب شود تفرقه، وحشت از يك جريان و باز كردن پرونده‌‏های مرده در دستور يك عده قرار بگيرد."( از جمله مسئله سه جزيره) جمهوری اسلامی بايد با اتخاذ سياست‌‏های درست و منطقی از روند طراحی‌‏شده توسط بوش به منظور ترويج خشونت در منطقه جلوگيری كند."

درباره مديريت کشور نيز شمخانی گفت:

" ما درك درستی از شرايط امنيتی نداريم. «ساختار و نظام مديريتی»، «مسائل اقتصادی» و «مسائل امنيتی» سه امر مهمی هستند كه بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند و همزمان به آنها توجه شود. ما دارای يك عقبه و پشتوانه‌‏ای هستيم و افراد و احزابی را داريم كه چنين پشتوانه‌‏ای دارند لذا به‌‏كارگيری اين ظرفيت‌‏ها به طور حتم می‌‏تواند در جلوگيری از شكل‌‏بخشی به سياست‌های شرارت‌‏مابانه دشمنان عليه ايران موثر باشد و به نظر من ما در اين سه حوزه بهتر از اين می‌‏توانستيم و می‌‏توانيم از ظرفيت‌‏های ملی خود استفاده كنيم."