پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کارشکنی احمدی نژاد
در ماموريت مهم لاريجانی در عربستان

 

احمدی نژاد که درجريان سفر او به امريکای لاتين، علی لاريجانی برای مذاکراتی مهم و غير علنی به عربستان سعودی اعزام شده است، بلافاصله پس از بازگشت از سفر؛ با يک ابلاغيه کارشکنی در ماموريت علی لاريجانی را شروع کرد.

مجلس مدتی پيش و در واكنش به تصويب قطعنامه تحريم 1737 شورای امنيت، طرح تجديد نظر دولت در همكاری با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ ای را تصويب كرده بود و تصميم را از سر خود باز کرده و به دولت پاس داده بود. احمدی نژاد پس از بازگشت از امريکای لاتين، درحاليکه دولت وی با بزرگترين بحران اقتصادی و سياسی روبروست و حتی استيضاح وزيران و خود وی در مجلس مطرح است، بجای پرداختن به اين مسائل، مستند به آن مصوبه مجلس، حکم تجديد نظر در مناسبات با آژانس اتمی را به وزارت خارجه ابلاغ کرد. با اين ابلاغ، نه تنها دست لاريجانی برای ماموريت در عربستان بسته شد، بلکه دور جديدی از جنجال های خبری آغاز شد. اين ابلاغيه به معنای جلوگيری از بازرسی از تاسيسات اتمی ايران و حتی رفتن به راهی است که کره شمالی با آزمايش اتمی طی کرد.

در روزهای اخير، در مصاحبه های متعدد مقاماتی که با شورای عالی امنيت ملی و يا نهاد مصلحت و ديگر نهادها در ارتباط مستقيم هستند، مسئله سخنرانی ها و جنجال آفرينی های احمدی نژاد را طرح کرده اند که شايد مصاحبه علی رضا اکبری که در شماره روز گذشته پيک نت انتشار يافت صريح ترين آنها باشد.

 خبرگزاری های داخلی، متعجب از ابلاغيه احمدی نژاد در شرايط بحرانی کنونی نوشتند:

 "يک روز پيش از ابلاغ قانون تجديد نظر در همکاری ايران با آژانس اتمی، گروهی از بازرسان آژانس از تأسيسات غنی سازی اورانيوم ايران در شهرستان نطنز بازديده کرده و هنوز نيز درايران بسر می برند."