پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

لاريجانی در حاشيه اين کنفرانس فعال است؟
اجلاس وزرای خارجه
8 کشور عرب
با وزير خارجه امريکا


 

خبرگزاری کويت، که در دوران اخير يکی از پرکارترين خبرگزاری های منطقه شده است، از نشست مشترک و فوق العاده وزرای خارجه عرب با وزير خارجه امريکا که در منطقه بسر می برد خبر داد.

بموجب اين خبر، وزرای خارجه مصر، اردن و 6 کشور شورای همکاری خليج فارس که عربستان در راس آنها قرار دارد با "رايس" وزير خارجه امريکا يک جلسه مشترک برگزار کردند. با آنکه بررسی اوضاع عراق بهانه اين نشست اعلام شده، اما شک نيست که مسئله ايران و جبهه ای که عملا از کشورهای عرب عليه ايران تشکيل شده از مسائل عمده مورد مذاکره دراين نشست بوده است. اين گمان که علی لاريجانی با آگاهی از همين نشست، با دستورکار مشخصی از تهران راهی عربستان سعودی شده و همچنان در آن کشور و در حاشيه نشست فوق فعال باشد قوی است.