پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


گاردين و بی بی سی از احتمال
 استيضاح احمدی نژاد نوشتند
با موج می رود
يا با توفان خواهد رفت؟

 

روزگذشته مقاله تفسيری روزنامه گاردين پيرامون موقعيت متزلزل شده احمدی نژاد درحاکميت و حتی اشاره به دشوار شدن ملاقات او با رهبر از يکسو و تفسيری که بعد از ظهر ديروز سايت بی بی سی در همين ارتباط منتشر کرد، به مسئله احتمال استيضاح احمدی نژاد در مجلس ابعاد تازه ای بخشيد.

شايد با توجه به همين موقعيت بود که احمدی نژاد به محض بازگشت از سفر و رسيدن به اولين تريبون، فرافکنی را آغاز کرده و ساز را درست از همانجا به صدا در آورد که در روزهای اخير و در انتقاد از او، خواسته اند اين صدا را در نيآورد. يعنی مسئله اتمی ايران و حرف های تحريک آميز و جنگی خطاب به امريکا و اسرائيل. او که اکنون منتظر نتيجه استيضاح قريب الوقوع دو وزير کابينه اش- مسکن و آموزش و پرورش- است، تا زمينه سنجی کند و ببيند مجلس با خود او می خواهد چه کند، علاوه بر ابلاغيه تجديد نظر در مناسبات با سازمان انرژی اتمی، با پخش مصاحبه ای از شبکه العربيه موافقت کرد که عملا مقابله لفظی با وزير دفاع امريکا بود.

استيضاح وزير آموزش و پرورش کابينه احمدی نژاد که احتمالا امروز بايد صورت گيرد، جهت وزيدن بادهای آينده سياسی در ايران را روشن خواهد کرد. فعلا و با آنکه برای استيضاح يک وزير امضای 10 نماينده کافی است، برای استيضاح وزير آموزش و پرورش 40 امضاء جمع شده است. وزير مسکن، حتی موقعيتی متزلزل تر از اين دارد.