پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

رقص پيروزی
درشهرهای اکوادور

عسگر داوودی


نتيجه دور دوم  انتخابات رياست جمهوری اکوادور همه ناظران سياسی تحولات امريکا لاتين را غافلگير کرد، اما بيش از آن، امريکا لاتين را در شادی غرق کرد!

دراين انتخابات کانديدای چپ گرای اکوادور(واقع درشمال غربی آمريکای جنوبي) با رقيب انتخاباتی محافظه کار و ميليونر خود را در مرحله دوم انتخابات با کسب بيش از 68 در صد آراء شکست داد.

با آنکه قرار است نتيجه رسمی انتخابات اکوادور امروز(چهارشنبه) اعلام شود، خبرگزاری های مهم جهان، از بعد از دوشنبه عملا پيروزی قاطع کانديدای چپ انتخابات را اعلام کردند و به اين ترتيب يک حلقه ديگر به زنجير دولت های چپ و انقلابی امريکا لاتين افزوده شد و فيدل کاسترو، پيرانه سر، در اتاق استراحت پس از عمل سخت جراحی خود، در بيمارستانی در پايتخت کوبا، شاهد يک پيروزی ديگری از ميان نسل جديد انقلابی امريکا لاتين شد. اين درحالی است که "اورتگا" نيز يکبار ديگر در نيکاراگوا به قدرت بازگشته است. بادبانی که او در امريکای لاتين برافراشته بود، کشتی انقلاب را به ساحل هدايت می کند.

"رافائل کورئا" سوسياليست، جمعه گذشته اخطار کرده بود که با توجه به اطلاعات در دسترس اگربه نفع کانديدای دست راستی او اقدام به تقلب انتخاباتی شود، مردم زحمتکش اکوادور عکس العمل های  مناسب ومتقابلی از خود نشان خواهند داد. او می خواست اشاره به نتيجه تقلب در انتخابات مکزيک بکند که عملا مکزيک را به دوپارچه تقسيم کرده و زمينه جنگ داخلی را در آن کشور فراهم ساخته است.

نشريات آلمانی اشپيگل، يونگه ولت و تاگس تسايتونگ با چاپ عکس های متعددی از "رافائل کورئا " در ميان انبوه مردم پايتخت اکوادور پيروزی قاطع کورئا را اعلام داشتند.

رافائل کورئا بلافاصله پس از اين پيروزی اعلام داشت که تغييرات گسترده و عميق اقتصادی را در کشور آغاز خواهد کرد و اکوادور را به جرگه کشورهای توليد کننده نفت "اوپک" بازخواهد گرداند.

اشپيگل می نويسد: چاوز به آرزوی خود رسيد. کورئا دوست صميمی اوست!

«چاور قبلا به کورئا گفته که ترديد ندارد مردم اکوادور به وی رای می دهند. و کورئا گفته بود: چرا ما نبايد به کشور های دوستی چون ونزوئلا نزديک تر باشيم؟ همکاری متقابل ما با رئيس جمهور چاوز برای هر دوملت دوست موفقيت های بسياری را به ارمغان خواهد آورد. آنچه ملت اکوادور وملت ونزوئلا را به هم پيوند می دهد روحيه مبارزاتی ـ سنتی  بوليواری است.»

همه خبرگزاری هائی که نتيجه انتخابات اکوادور را اعلام داشته اند متفق القول اند که کورئا مهارتی کم نظير در برقراری ارتباط با توده های مردم را دارد. هم ورزشکار است و اهل موسيقی. وقتی مردم شادی می کنند و پايکوبی، پا به پای آنها به رقص و پايکوبی مشغول می شود. او درميان مردم است.

روزنامه چپ گرای تاگس تسايتونگ که به محافل حزب سبز آلمان نزديک است نوشت:«موفقيت غافل گير کننده رافائل کورئا کانديدای چپ گرای انتخابات اکوادر چنان شادی و شعفی در مردم اکوادور ايجاد کرد که از غروب يکشنبه جشن و سرور در خيابان ها "کيتو" پايتخت کشور و سايرشهر های اکوادور ادامه دارد.»