پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


آفسايد در فستيوال "لايف"
فيلمی معمولی
با سوژه ای ابتکاری

 

در هفدهمين فستيوال "لايف" جايزه‌‌ حقوق بشر اين جشنواره به فيلم "آفسايد" از جعفرپناهی اهدا شد. اين جشنواره 19 آبان آغاز شد و آفسايد به همراه تعدادی فيلم ايرانی ديگر در آن حضور داشتند.

جعفر پناهی كه خود در اين فستيوال حضور داشت گفت که هنگام دريافت جايزه، آن را تقديم به روسری سفيدها كردم.

آفسايد پيش از اين جايزه خرس نقره‌ای جشنواره برلين را دريافت كرده بود. اين فيلم که، آخرين ساخته جعفر پناهی است، درباره‌ تلاش شماری دختر ايرانی است که حتی با پوشيدن لباس های پسرانه می کوشند وارد استاديوم آزادی شوند تا بازی فوتبال ميان دو تيم ايران و بحرين را ببيند. پليس انتظامی آنها را بازداشت می کند. جز صحنه اول در مقابل در ورودی و صحنه آخر که شادی مردم در خيابان های تهران است، تمام فيلم متمرکز است روی محوطه کوچک و سربازی که دختران بصورت بازداشت در آن بسر می برند."آفسايد" صرفا بدليل جسارت در انتخاب سوژه و متمرکز شدن روی خط قرمز ممنوعيت زنان و دختران از حضور در مسابقات فوتبال فيلمی است قابل ديدن و نه فراتر از آن. البته از انصاف به دور است اگر گفته نشود که در برقراری همدردی ميان سربازان بازداشت کننده و دختران بازداشت شده نيز کارگران موفق است. آنقدر که موفق که گرفتار زياده روی در پايان فيلم می شود. صحنه شادی مردم و گير کردن اتوبوس حامل دختران بازداشت شده در ترافيک و شادی تهران. صحنه ای طولانی که از نيمه آن بيننده را خسته می کند. اگر از ما درباره بهترين صحنه های اين فيلم سئوال شود، از صحنه دستشوئی مردانه و حضور يکی از دختران درآن ياد می کنيم، که البته اين صحنه نيز بيش از اندازه کش آمده است.