پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


آثار کمياب
احمدميرعلائی
از قربانيان قتل های زنجيره ای

 

چاپ جديد"از چشم غربی» نوشته جوزف کنراد، ترجمه احمدميرعلائی که سالها ناياب بود، سرانجام به بازار آمد. ميرعلائی از جمله قربانيان قتل های زنجيره ايست که شرح آن به سال های قبل از روی کار آمدن خاتمی باز می گردد. سالهای يکه تازی سعيد امامی و اجرا فتواهای قتل محفلی که گفته می شود احمدی جنتی، مصباح يزدی و حجت الاسلام رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب، حجت الاسلام روح الله حسينيان(خسرو)، محسنی اژه ای وزيرکنونی اطلاعات و دری نجف آبادی دادستان کنونی کل کشور در آن دست داشته اند.

ميرعلائی از دوستان و همفکران قديمی زنده ياد داريوش فروهر بود و دوبار قصد جانش را کردند که در بار دوم موفق شدند او را در يک صحنه سازی تصادف خيابانی با يک وانت بار سفيد رنگ زير گرفته و از محل بگريزند.

او ميرعلائی کتاب «درباره‌ ادبيات» نيز برجای مانده اما ناياب است و بعيد می نمايد که وزارت ارشاد کنونی اجازه انتشار دوباره به آن بدهد.

ترجمه «هزارتوهای بورخس» و مجموعه شعر«سنگ آفتاب» از اكتاويو پاز هم از کارهای کمياب و ناياب اوست که در سالهای رياست جمهوری خاتمی انتشار يافتند و اکنون کمياب اند.

 به‌ترتيب در سال‌های 82 و 84 توسط نشر يادشده تجديد چاپ دوم شدند. به گفته‌ی ناشر، چاپ اول هر دو كتاب به بيش از 15 سال قبل برمی‌گردد.

متولد ‌21 فروردين‌ ‌1321 در اصفهان بود و دوم آبان ‌1374 به قربانيان قتل های رنجيره ای پيوست. به زبان انگليسی تسلط کامل داشت و در سال ‌1346 از دانشگاه ليدز انگلستان دکترای خود را گرفت. از سال ‌46 تا ‌74 بصورت متناوب در دانشگاه‌های اصفهان، هنرهای دراماتيك، صنعتی اصفهان، هنر، آزاد و كراچی ادبيات فارسی و انگليسی را تدريس کرده بود.  و تا سال 1351 بمدت سه سال نيز ويراستار موسسه انتشاراتی فرانکلين بود. سردبيری مجله‌های «كتاب امروز»، «فرهنگ و زندگی»، «آيندگان ادبی» و «جنگ اصفهان» را نيز برعهده داشت.