پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

  

بدنبال ستايش رهبر از شجاعت رئيس جمهور
احمدی نژاد، ديشب يک شجاعت اتمی به خرج داد!
رئيس جمهور، همچنين قرار است به درخواست مردم امريکا،
يک پيام شجاعانه جديد هم برای امريکائی ها بفرستد.

آسوشيتدپرس به نقل از گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش داد:

بازرسان آژانس اتمی در ايران آثاری از پلوتونيوم اعلام نشده كشف کرده اند.
اين کشف، بصورت گزارش رسمی محمد البرادعی مدير كل آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است هفته آينده در وين به اطلاع ٣٥ كشور عضو شورای حكام رسانده شد. درگزارش قيد شده که بازرسان آژانس پيشرفت زياد در جريان تلاش برای آگاهی از فعاليت‌های هسته‌ای اعلام نشده ايران نکرده اند. اين تلاش به نتيجه نخواهد رسيد مگر آنکه تهران در اين زمينه شفافيت بخرج دهد.

تنها در صورت پيشرفت در اين زمينه است که آژانس قادرخواهد شد گفته های ايران در باره ماهيت صلح آميز بودن برنامه های هسته‌ای اين کشور را تائيد كند. راه اندازی سری دوم ازدستگاه های آبشاری درايران كه ماه گذشته صورت گرفت نيز دراين گزارش مورد تائيد قرار گرفته، اما گفته شده است كه تهران دو زنجيره را بدون تزريق به راه انداخته و در حال آب بندی است.

همزمان با انتشار اين اخبار، احمدی نژاد نيز با اطلاع از مفاد گزارش آژانس در تهران گفت:

ما برای راه اندازی دهها هزار سانتريفوژ آماده شده ايم. امسال در سالگرد انقلاب "جشن ‌های پرشكوه هسته ‌ای خواهيم داشت". او که شب گذشته با خبرنگاران در تهران ديدار کرده بود اضافه کرد: بزودی شاهد اعلام دو دستآورد مهم و بسيار پيشرفته هسته ای خواهيد بود.

تمام خبرگزاری های جهان اين بخش از سخنان احمدی نژاد را فورا و بعنوان اشاره ای احتمال آزمايش اتمی مخابره کردند و به همين دليل، ساعاتی پس از اين ديدار خبری، دفتر رياست جمهوری توضيح داد که منظور ايشان "تثبيت حق هسته ای ايران در سطح جهان" بوده است!

رئيس جمهور در ديداری که ديشب با خبرنگاران داشت، در تکميل شجاعت اظهار نظرهای اتمی، گفت که بزودی يک پيام هم به درخواست مردم امريکائی ها، برای آنها خواهم فرستاد!

چون ملت آمريکا از حکومت خود ناراضی اند.