پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


عمران صلاحی
خودش اسير خاک
و آثارش اسير وزارت ارشاد


«در يك زمستان»، مجموعه‌ای از اشعار و نوشته های چاپ‌ نشده‌ عمران صلاحی سرانجام و پس از خاموشی ابدی او چاپ شده که قرار است به مناسبت هفته کتاب منتشر شود.  اين مجموعه شامل شماری از شعرهای طنز و جدی صلاحی است.  همچنين بررسی‌های  صلاحی درباره‌ طنز سعدی در «گلستان» و «بوستان» در كتابی با عنوان «گفتار طرب‌انگيز» همراه با كاريكاتورهای غلامعلی لطيفی قراراست انتشار يابد. همچنين «كلك مرغابی»، که شعرهای طنز صلاحی برای بچه‌هاست. او آرزو داشت پيش از مرگ، خود شاهد انتشار آنها باشد که نشد.  قرار است يک مجموعه‌ شعر با نام «در غبار برف» نيز از صلاحی منتشر شود.

«زبان‌بسته‌ها» منتخبی از قصه‌های حيوانات به نظم است كه او صلاحی آنها را از مراجع مختلف گردآوری كرده بود و در صفحه‌ی ثابتی در «بچه‌ها گل‌آقا» با اسم مستعار ع. ص. مداد، چند سالی منتشر می‌كرد.  هنوز معلوم نيست اين مجموعه بصورت کتاب منتشر شود، همچنان که به گفته خانواده صلاحی، بعيد است چند مجموعه داستان طنز و رمان صلاحی عليرغم ابراز تمايل چند ناشر برای انتشار آنها اجازه انتشار پيدا کنند. قرار بود "تفريحات سالم" نيز مدت ها پيش منتشر شود. حتی عمران صلاحی پيش از مرگ انتظار انتشار آن را داشت، اما مجوز نگرفت و نشد! اين مجموعه پيش تر منتشر شده بود اما برای تجديد چاپ و انتشار آن سنگ اندازی می کنند.