پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


 CD1O معروف
خصوصی، سکسی و نيمه سکسی
در بازار سياه

 

1- عروسی برادر محمود شهرياری،2- عروسی علی دايی،3- ميهمانی زنانه فرزانه کابلی با حضور کمند اميرسليمانی و چند بازيگر ديگر،4- ميهمانی بازيکنان استقلال،5- رقص حسين رضازاده در يک ميهمانی،6- عکس های ميهمانی های بازيگران سينما و تلويزيون،7- عکس های خانوادگی هديه تهرانی و ... بالاخره 8- فيلم ترياک کشی با قليان عبدالرضا هلالی مداح در کنار دوست دخترش، 9- فيلم منتسب به زهرا اميرابراهيمی و حالا 10- CD ب. ب از سريال برره که تازه ترين است و در بورس!

گفته می شود، در شبکه توزيع و فروش اين سی دی ها دستمزدی درحد فروش کليه به توزيع کنندگان و شبکه فروش سی دی ها پرداخت می شود و برخی محتاج نان شب که قصد فروش کليه خود را داشته اند بجای فروش کليه، سی دی ها را می فروشند!