پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


 

لباس لرُها
سوژه جديد کاريکاتور
کيهان کاريکاتور زمينه يک شورش و سپس يورش به مردم را، به سبک آنچه درآذربايجان روی داد می چيند؟

 

سايت لُر- پس از اقدام عجيب نشريه «کيهان کاريکاتور»درانتشار يک کاريکاتور از ايل بختياری» در روی جلد خود، نشريه دختران نيز در جديد ترين شماره خود کاريکاتور ديگری در ارتباط با بختياری ها کرده است که بمراتب توهين آميز تر از کاريکاتور کيهان است.

در صفحه 13 اين نشريه لباس - چوغا و شلوار دبيت- لرها به تمسخر گرفته شده است. يک دختر خانم مانتويی  ايستاده در خيابان به چشم می خورد که مردی ملبس به لباس لری به چشم چرانی و لذت جويی از وی مشغول است! با توجه به اينکه استفاده ازلباس قومی در کاريکاتورها پيش از اين در نشريات رسمی کشور مرسوم نبوده است و يا حداقل کم سابقه ميباشد به نظر ميرسد اين مساله يک روند سازماندهی شده با اهداف خاص باشد.

 به دنبال جريانات قومی سالهای اخير در مناطق اذربايجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و.. به نظر ميرسد سناريوی ديگری برای به خيابان کشيدن لرها و سپس يورش و سرکوب و چشم زهر گرفتن از آنها در جريان است.

لينک کاريکاتور نشريه «کيهان کاريکاتور»:

ttp://loor.ir/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=598