پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

پيك موتوری
به مقصد می رسيد
اگر اين نكات را رعايت كنيد
احسان رافتی- زارش( با ويراستاری)

پيك موتوری شغل  و حرفه ای جديد درتهران است. مسافر هم سوار می كنند، گرچه برای حمل پاكت و بسته‌های سريع شهری باب شد. راستش را بخواهيد، از مسافر كشی بيشتر پول درمی آورند تا حمل بسته و پاكت. لای درخت ها، روی جدول پياده روها، لابلای اتومبيل های در گل مانده خيابان ها و... هيچ خط قرمزی برای آنها وجود ندارد. با جان خودشان هم باز می كنند، چه رسد به جان ديگران.

تعجب نكنيد، حالا خيلی از موتورها سرقفلی هم دارند، مثل سرقفلی تاكسی. سری به اطراف ميدان ونك، دور ميدان هفت تير، دور ميدان انقلاب، ميدان امام خمينی و بازار تهران بزنيد تا به چشم خودتان ببينيد و با گوش خودتان بشنويد: آقای روزی 20-30 هزار تومان دخل می دهد. از تاكسی بيشتر!

اين ساده ترين ادعا برای تعيين نرخ سرقفلی موتورهای پيك تهران است. بيكار شده ها، جوان هائی كه هم دنبال كارند و هم يك حرفه ماجراجويانه، كارگران اخراجی و خلاصه از هر تيپی، در همين چند محلی كه نوشتم برای معامله موتور پيك پيدا می شود.

يك موتوری مسافركش اگر صبح ساعت 8 صبح از خانه بيرون بياد، ‌تا  6 بعد از ظهر 20 هزار تومان را شيرين كاسب است. البته اگر وسط همين ساعات زير ماشين نرفته و به پزشكی قانونی و بهشت زهرا روانه نشده باشد. يعنی ماه ششصد تا نهصد هزار تومان. به مرگش می ارزد. نه؟ 

«محمد» مهندس راه و ساختمان است. خودش هم نمی‌داند چرا سر از در يكی از شركت‌های پيك موتوری درآورده است. در رشته خودش كار پيدا نكرده، «عباس» دانشجو است. ساعت‌هايی كه كلاس ندارد با موتور پدرش كار می‌كند تا خرج دانشگاه آزادش را بدهد.

«كاظم» عاشق موتور است. سی و شش سالی دارد. ركورش رساندن يك مسافر عقب مانده از پرواز در عرض 7 دقيقه از حوالی پارك‌وی به فرودگاه است. از اين ركورد 20 هزار تومان گرفته.


موتوری‌های مهربان

موتوری‌ها معمولا دوست دارند برای مسافران‌شان صحبت كنند و با آن‌ها درد و دل كنند و آن‌ها را مشكلات زندگی آگاه كنند.

البته بيشتر موتوری‌ها از شگفتی‌هايی كه تا حالا انجام داده‌اند صحبت می‌كنند يا از اينكه سعی می‌كنند از توانايی‌هايشان بگويند كه شايد بتوانند در محل كار مسافرشان بتوانند كاری كنند.

ازميدان هفت‌تير تا تجريش می شود هزارو پانصد تومان، با تاكسی بروی می شود بالای چهار هزار تومان و تازه با كلی معطلی و ماندن درترافيك.

آنها ايستگاه های ثابتی ندارند، اما هرجا حاشيه خيابان موتور و موتور سواری پا به ركاب و آماده حركت را ديديد، می توانيد برای رسيدن به مقصد با او وارد گفتگو شويد.
اين قيمت ها را به خاطر بسپارد، كه برای روز مبادا و نياز به نشستن ترك موتورسوارهای تهران لازم است:

 

ميدان هفت تير به تجريش: سه تا چهارهزار تومان

ميدان انقلاب به سمت ميادين اطراف: دو هزار تومان

ميدان امام خمينی به ونك: دوهزارو500 تومان

ميدان آزادی به ولی عصر: سه هزار تومان

ميدان امام حسين به پارك وی: سه هزار تومان

ميدان انقلاب به ونك: دوهزارو500 تومان

ميدان ولی عصر به بازار: سه هزار تومان

ميدان تجريش به بازار: چهارهزار تومان


وقتی سوار پيك موتوری می شويد اين نكات را هم رعايت كنيد تا سالم به مقصد برسيد:

سوار موتورهای شركت‌های مختلف پيك موتوری شويد بهتر است، چون تهران را چه ديده ايد؟ يك وقت هم ديديد موتور سوار شديد و رفتيد آنجا كه صاحب موتور دلش می خواهد برود نه آنجا كه شما می خواهيد برويد!

 وقتی ترك موتور می نشينيد پاهايتان را جمع كنيد تا هنگام عبور از لای ماشين‌ها پايتان لای ماشين‌ها گير نكند.

اگر از مشتری های ثابت پيك موتوری ها هستيد حتما يك ماسك كوچك جيبی هميشه همراه داشته باشيد تا پشت اتومبيل ها دود و گاز استنشاق نكنيد.

قيمت مسير را همان اول كار طی كنيد كه در پايان مسير با آقا پيكی درگير نشويد.

ابتدای چانه زدن 500 تومان كمتر از نرخی كه حدس می زنيد منصفانه است را پيشنهاد كنيد تا بعد با موتوری با هم برسيد به قيمت اصلی و تفاهم حاصل شود.