پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


از بيم واكنش آذربايجانی ها
با كنسرت قاسم اف
در تهران موافقت شد

 

كنسرت "عالم قاسم‌اف" بالاخره درتهران برگزار شد. نزديك بود اين كنسرت مشمول استراتژی منتشر نكن، نخوان، ندان، نشنو و نفهم  دولت احمدی نژاد شود. البته كنسرت قرار بود اوائل شهريور در ‏كاخ نياوران برگزار شود كه بالاخره از بيم واكنش مردم غيور آذربايجان پس از سه هفته كشاكش به برگزاری آن تن دادند و تا اول مهرماه هم اجرا شد. قاسم‌اف در اين كنسرت به همراه پنج موسيقی‌دان و ‏نوازنده جمهوری آذربايجان قطعاتی از موسيقی مقامی و عاشيقی آذربايجان را اجرا ‏ كرد.

فرغانه قاسيموف دختر عالم قاسم‌اف به همراه "رئوف اسلامف"، "ناتيگ ‏شيرينف"، "رافائل عسگرف" و "علی‌اصغر محمدف" پنج نوازنده گروه عالم قاسم‌اف را ‏تشكيل می‌دادند كه حضور فرغانه خود از جمله اين پا آن پا كردن وزارت ارشاد و اداره موسيقی آن برای موافقت و يا مخالفت با كنسرت قاسم اف بود.

قاسم اف در 25 سالگی بهترين ‏خواننده كلاسيك نسل خود بود و "جايزه‌ی بزرگ آواز" اتحاد شوروی سابق را برد و پس از آن بتدريج سرآمد ديگر خوانندگان آواز مقامی و عاشيقی شد. او در سال 1999 جايزه‌ موسيقی ‏يونسكو را برد، گرچه پيش از آن در اتحاد شوروی  جوايز بزرگ "شوستاكوويچ"، ‏‏"برنشتاين"، "راوی شانكار"و "نصرت فاتح‌علی‌خان" را برده بود.‏

دو آلبوم "آوازها و ترانه‌ها" و ‏‏"چهار‌گاه، بيات شيراز" قاسم اوف در آذربايجان ايران و در ميان آذربايجانی ها و ترك زبانان ايران شهرت بسيار دارد و وسيعا تكثير شده است.

كارشناسان موسيقی صدای قاسم اف را جزو برترين صداهای موسيقی شرق در يكصد سال اخير می‌دانند.