پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

مهرجوئی: سانسور هم معيار ندارد
نمايش هامون
با قد و قواره آب رفته
در سيمای ج.اسلامی

 

فيلم "هامون" هر بار كه در ايران به نمايش درمی آيد، آب می رود و كوتاه تر می شود! ابتدا قدش را كوتاه كردند و در سينماها نشان دادند و حالا قد و قواره اش را كوتاه تر كرده و در تلويزيون نمايش داده اند. فيلم را داريوش مهرجوئی ساخته و با نمايش سر و دم بريده فيلمش در سيمای جمهوری اسلامی به اعتراض گفته است:

اين يك‌ فيلم‌ اساسی و جدی است و من نمی دانم بر چه مبنائی آن را تكه‌ تكه‌ می كنند. مردمی كه آن را در سينماها ديده اند، با ديدن آن در برنامه "ماورا" تلويزيون حتما متوجه حذف صحنه هائی از آن شده اند. حتی قبلا هم كه يكبار در تلويزيون نشان داده بودند، برخی صحنه ها بود كه اين بار آن صحنه ها هم نيست. سانسور هم بالاخره بايد تابع يك معياری باشد.