پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


برپائی چهارمين
جشنواره فيلم كردی

 

چهارمين جشنواره فيلم كردی قرار است تا پايان امسال (ژانويه) در لندن برگزار شود. هيات برگزار كننده جشنواره مذكور با انتشار فراخوانی از كليه فيلمسازان كرد وهمچنين فيلمسازان غير كردی كه فيلم هايشان پيرامون مسايل مربوط به كردستان است، خواسته تا آثار خود را حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 2006 به دبيرخانه اين جشنواره ارسال نمايند.

اين جشنواره بمدت يك هفته در سالن سينما "ريو" واقع در منطقه "دولستن" برگزار خواهد شد و
كليه فيلمسازان كرد در بخش
های مستند، كوتاه و بلند می توانند آثار خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

همچنين فيلمسازان غير كرد كه آثارشان پيرامون مسايل مربوط به كرد و كردستان است نيز می توانند در اين جشنواره شركت نمايند.

كليه آثار ارسالی بايد دارای زيرنويس به زبان انگليسی باشند.

علاقه مندان برای كسب اطلاعات بيشتر به زبانهای كردی، عربی، فارسی و انگليسی می توانند با آدرسهای اينترنتی زير تماس بگيرند:

atamufty@lkff.co.uk
atamufty@yahoo.cm.u