پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


رفتيم به شورای امنيت
آخرين تلفن بی نتيجه
 سولانا به لاريجانی

 

وزرای خارجه اتحاديه اروپا در پايان اجلاس خود اعلام داشتند كه ادامه مذاكرات سه ساله با رهبران جمهوری اسلامی برای يافتن راه حلی جهت فعاليت های اتمی ايران ديگر بی فايده است و به همين دليل پرونده اتمی ايران بايد در شورای امنيت سازمان ملل بررسی شود.

در آستانه اين اجلاس و تصميم، خاويرسولانا همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا، بعنوان آخرين تلاش با ايران تماس گرفته و با علی لاريجانی دبير شورای امنيت جمهوری اسلامی بمدت يكساعت گفتگو كرد. در پايان اين گفتگو سولانا گفت:

"هيچ چيز، هيچ چيز، هيچ چيز تازه ای نيست، وضعيت تغيير نكرده است".

بدين ترتيب، مسئله تصويب و اعمال تحريم ها عليه ايران از قطعی ترين تصميمات اجلاس آينده شورای امنيت سازمان ملل می تواند باشد. اين تحريم ها، مطابق طرحی كه امريكا با هدف جلب موافقت روسيه و چين تنظيم كرده گام به گام خواهد بود. يعنی درابتدا تحريم فروش كالاهائی كه در ساخت سلاح های اتمی و موشكی می تواند مورد استفاده قرار گيرد آغاز می شود و سپس در صورت ادامه سياست كنونی اتمی ايران، ابعاد اين تحريم گسترش خواهد يافت.