پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 شهلا لاهيجی:
نويسنده و مترجم زن
درايران 400 برابر شده
يك ناشر: 80 درصد مجوزهای گذشته در دولت جديد
لغو شده و آنها را از ناشران گرفته و پس نمی دهند.

 

شهرزادنيوز- شهلا لاهيجی اولين زن ناشر ايرانی، درحاشيه نمايشگاه كتاب فرانكفورت طی گفتگوی كوتاهی درباره مشكلات جديد نشر كتاب در جمهوری اسلامی گفت: 

دولت فقط به "خودی‌ها" امكانات می‌دهد، هدف من از شركت در اين نمايشگاه، رساندن صدای ناشران غيروابسته‌ای است كه به علت سانسور و تبعيض تحت فشارند. من امسال سعی كرده‌ام آثار برتری را عرضه كنم كه در ايران برنده جوايزی شده‌اند و حتی عناوينی از كتاب‌های انجمن‌های غيروابسته را با خود آورده‌ام.

شمار زنان نويسنده و مترجمين زن درايران، طی سال‌های اخير تقريباً ۴۰۰ برابر شده است و اين، روندی است كه در عرصه‌های ديگر مانند فيلم‌سازی، كارگردانی تئاتر و... نيز مشاهده می‌شود. شمار زنان ناشر نيز سير صعودی پيدا كرده است. ناشران زن مشكل خاصی به عنوان زن از نظر اداری ندارند، گرچه نسبت به آثار زنان حساسيت بيشتری هست. البته، مثلاً با چاپخانه‌ها، ليتوگراف‌ها و... مشكل داريم. پذيرش زن به عنوان ناشر برايشان سخت است.

- "نگاه زنانه در ادبيات" را قبول داريد و آن را چگونه تعريف می‌كنيد؟

شهلا لاهيجی:  چنين نگاهی به نظر من وجود دارد. اين نگاهی است كه مسايل را از دريچه‌ ديگری می‌بيند. به طور مثال مردان روشنفكر ايرانی عمدتاً نگاه به گذشته دارند و راجع به گذشته حرف می‌زنند، در صورتی كه زنان با نگاهی امروزی به قضايا می‌نگرند و از منظری زنانه به مسايل مربوط به زنان می‌پردازند. يكی از علل توفيق آثار زنان در ايران هم همين است. ما حتی كتاب‌هايی داريم كه به چاپ دهم و دوازدهم هم رسيده‌اند. ضمنا كتاب خوانی در ميان زنان نيز بيشتر از مردان است ، گرچه كه بيشتر رمان می خوانند.

شهرزاد نيوز سپس از قول ناشر ديگری كه در نمايشگاه حضور داشته می نويسد:

" بعد از نمايشگاه كتاب ايران در ارديبهشت ماه امسال، سانسور شدت بيشتری پيدا كرده است. بسياری از كتاب‌ها كه حتی چند بار چاپ شده‌اند مجوز توزيع مجدد نگرفته‌اند. وقتی ما برای چاپ مجدد، تقاضای صدور مجوز می‌كنيم، آنان خواهان مجوز قبلی می‌شوند و وقتی كه مجوز به آنان داده می‌شود، آن را گرفته و پس نمی‌دهند و مجوز جديدی هم صادر نمی‌شود بدون اين كه چيزی گفته شود. الان در حدود 80 درصد مجوزهای قبلی لغو شده‌اند. كتاب‌های فلسفی، علوم اجتماعی، رمان، ترجمه...