پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


سونا بابائی
در 105 سالگی
برای انتخابات
كنگره امريكا آماده شده

 

سونا بابائی، ايرانی 105 ساله ايست كه امريكائی شده، يعنی مهاجر ايرانی است كه تبعه امريكا شده است. متولد آذربايجان است و از 10 فرزندش 4  تن آنها در لوس انجلس زندگی ميكنند. تابعيت امريكائی او، بعنوان يك تصميم تبليغاتی چهارشنبه گذشته قبول شد تا در انتخابات ميان دوره ای كنگره امريكا شركت كند!

او كه بدون كمك ديگران و عصا نمی تواند راه برود، دراين روزها به يك سوژه خبری برای مطبوعات لس آنجلس تبديل شده است. هوش و حواسش بجاست و حتی می تواند با خبرنگاران صحبت كند. البته به زبان آذری.

مطبوعات محلی از قول او نوشته اند كه بزرگترين برادرش 117 سال زندگی كرد و كوچكترين عضو خانواده اش95 ساله است. در 12 سالگی توسط يكی از اقوام دورش ربوده ميشود، اما اين ربوده شدن 84 سال طول می كشد، زيرا رباينده شوهرش می شود و از او 10 فرزند دارد.

شوهر و يا رباينده سونا كه مختار نام داشته در سن 103 سالگی می ميرد. خواندن و نوشتن بلد نيست و يگانه زبانی را كه خوب تكلم می كند آذری است! مطبوعات محلی نوشته اند كه 6 سال پيش به مهاجرت امريكا آمده است.