پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

مصاحبه محسن آرمين
بازی با سرنوشت مردم و كشور
گره مذاكرات اتمی را
حاكميت نمی خواهد باز كند


 

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب و عضو كميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس ششم، با خبرگزاری ايسنا پيرامون انسجام رو به رشد اصلاح طلبان و همچنين برنامه ريزی های مخالفان اتحاد اصلاح طلبان برای ايجاد نفاق درميان آنها مصاحبه كرده است. در اين مصاحبه او اشاره به پرونده اتمی ايران نيز كرده و از قول احمدی نژاد نكات تازه ای را فاش ساخت كه تاكنون منتشر نشده بود. از جمله گفته های احمدی نژاد در باره ريز مذاكرات اتمی با اروپائی ها.

آرمين گفت:

عدم تدبير و درايت و فقدان مديريت كنترل بحران در ديپلماسی خارجی، موجب شده است كه پرونده هسته‌يی ايران وارد مرحله‌ حساسی شود، چنان‌كه صدور دومين قطعنامه‌ شورای امنيت عليه ايران به معنای از دست رفتن تدريجی آخرين فرصت‌ها برای دستيابی به راه حل معطوف به منافع و مصالح ملی در زمينه‌ فعاليت هسته‌يی ايران است.

علی‌رغم اين‌كه تلاش می‌شود فشارهای وارده بر ايران را در مورد انرژی هسته‌يی، ماهيتا علمی و تحقيقاتی نشان دهند و آن را نوعی محروم ساختن ايران از علم و تكنولوژی معرفی كنند، پاره‌ای عملكردها و مواضع نشان می‌دهد كه مساله‌ی هسته‌يی ايران مساله‌ای كاملا سياسی است، نه علمی. آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام كرده است غربی‌ها حتی حاضر شده‌اند ما برای يك روز يا چند ساعت، به بهانه‌ نقص فنی، غنی‌سازی را متوقف كنيم اما ما قبول نكرديم.

اگر اين سخن آقای احمدی‌نژاد درست باشد، معنای آن اين است كه بحران هسته‌يی ايران با توقف حداقل چند روزه يا چند ساعته غنی‌سازی قابل حل است و اين موضوع موجب محروم شدن ايران از علم و تحقيق و فن‌آوری نخواهد شد. همچنين اين صحبت آقای احمدی‌نژاد اين مفهوم را نيز می‌رساند كه مساله‌ی انرژی هسته‌يی مساله‌ای كاملا سياسی است كه دو طرف به عنوان يك مساله‌ی حيثيتی به آن می‌نگرند. اگر اين طور است، با چه توجيهی، مساله‌ای را كه با توقف چند روزه يا چند ساعته غنی‌سازی حل می‌شود، به بحرانی تبديل می‌كنند كه كشور را به سمت تحريم می‌كشاند و مردم را دچار شرايط دشوار و ناخواسته می‌كند؟ آيا درباره‌ی مسايلی كه با سرنوشت و زندگی ملتی مرتبط است می‌توان اين‌گونه برخورد كرد؟