پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


موفق ترين گوينده سيمای جمهوری اسلامی
محمدحسينی
از جام جم گريخت
در طشت مهاجرت افتاد

در اين چند هفته به جمع آنها كه از دايره نظامی و تبليغاتی حكومت جدا شده و به ساحل مهاجرت پناه می آورند، يك گوينده سيمای جمهوری اسلامی نيز اضافه شد. محمد حسينی كه عمدتا در سيمای بيرونی "شبكه جام جم" ظاهر می شد، از راه قبرس به مهاجرت آمد و حالا از جام جم به تلويزيون های فارسی زبان اپوزيسيون نقل مكان كرده است. در جام جم كمی شيرين زبانی می كرد و جلب توجه، حالا در تلويزيون های فارسی زبان خارج كشور قرار است اين شيرين زبانی را كامل كند.

حسينی در شبكه های 3 و 5 سيمای جمهوری اسلامی هم برنامه اجرا می كرد.

می گويند قرار است كارش را با تلويزيون در دست تاسيس nili tv – وابسته به آژانس های زنجيره ای املاك نيلی در دوبی- شروع كند. البته كمی بيشتر از همكاری. يعنی تا حدودی شريك اين تلويزيون شده است.

حسينی بازيگر سريال های تلويزيونی نيز بوده، از جمله در جنگ 73، در عين حال كه شناسنامه برنامه شب بخير تهران هم با صدای او هويت داشت.

محمد حسينی با شيرين زبانی هايش برنامه مهتاب را شب ها روی آنتن می برد و شب های جمعه هم با مسابقه سيمرغ كه از شبكه سوم پخش می  شود مردم را سرگرم كرد. بالاخره يكجوری گليم برنامه هايش را از اقيانوس سانسور و خط قرمزهای حكومتی بيرون می كشيد و اين برای مردم دلچسب بود؛ از جمله در مسابقه سيمرغ كه به هر ترفندی بود خانم ها را در آن شركت می داد، گرچه بی وقفه برای نوع پوشش اين خانم ها و حركت و راه رفتن آنها زير فشار بود كه زياد بدن خانم ها تحرك نداشته باشد! به همين دليل در نظرسنجی هائی كه در ايران انجام شده بود با 27/86 درصد محبوب ترين مجری تلويزيونی بود.