پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


مرادی كرمانی
يك نسل ديگر از
قصه نويسان كودكان ايران
كم كم پا به سن می گذارند

 

شهريورامسال، درپناه سكوتی كه سينما جوشان ايران در دهه گذشته را فرا گرفته و ادبيات در اسارت كهنه انديشان و وزارت ارشاد سرداران سپاه به بند كشيده شده هوشنگ مرادی بی سر و صدا 62 ساله شد. نويسنده معاصر كودكان و نوجوانان.

مرادی كرمانی در سال 1323 در روستای سيوچ - از توابع بخش شهداد كرمان بدنيا آمد. دانشكده هنرهای دراماتيك تهران را پشت سر گذاشت و همزمان، رشته‌ ترجمه‌ زبان انگليسی را نيز به پيان رساند.

سال 1340 همكار راديو كرمان شد و با همين تجربه كار در راديو را در تهران ادامه داد. از سال 1347 همكار مجله‌ "خوشه" شد و سپس "قصه‌های مجيد" را برای برنامه‌ی خانواده‌ی راديو ايران نوشت. با همين قصه‌ها، جايزه‌ "كتاب برگزيده سال 1364" را برد.

شمار از ديدنی ترين فيلم‌های كودكان- از جمله فيلم زيبای "خمره"- كه برخی از آنها در تلويزيون هم نمايش داده شده اند براساس داستان های او ساخته شده است. شماری فيلم مستند از كودكان نيز براساس داستان های او ساخته شده است.

"قصه‌های مجيد"،  "بچه‌های قاليباف‌خانه"، "نخل"، "چكمه" (داستان برای كودكان 6 تا10 ساله)، "داستان آن خمره"، "مشت بر پوست"، "تنور"، "كوزه" (نمايشنامه)، "مهمان مامان" و "شما كه غريبه نيستيد" از جمله آثار اوست.