پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


اوريانا فالاچی
روزنامه نگاری برجسته
"كريستين امانپور"
می خواست جانشين او شود!

در فاصله دو شماره پيك هفته "اوريانا فالاچی”، روزنامه نگار مشهور در سن ٧٧ سالگی، براثر ابتلا به سرطان درگذشت. در فلورانس بدنيا آمده بود و در همين شهر نيز به خاك سپرده شد. او عمدتا بدليل مصاحبه هائی كه با شخصيت های سياسی انجام داد و همچنين گزارش هائی كه از فلسطين، جنگ ويتنام تهيه كرد مشهور شد.

گفتگوی جنجالی او با شاه، او را در ليست مغضوبين دوران شاه قرار داد. او با ياسرعرفات، گلدا مير نخست وزير پيشين اسراييل، هنری كيسينجر وزير خارجه‌ی سابق آمريكا، آيت‌الله خمينی، لخ والسا، رهبر سنديكائی لهستان، آريل شارون نخست وزير سابق اسراييل، معمر قذافی رهبر ليبی و... گفتگو كرده بود.

هفت گناه هاليوود، مصاحبه با تاريخ و نامه‌ای به كودكی كه هرگز زاده نشد از كتاب های مشهور اوست. او كه در جوانی به جنبش ضد فاشيسم در ايتاليا پيوسته بود، در سالهای پس از 11 سپتامبر عليه گروه های اسلامی كه دست به ترور می زنند مواضع تندی اتخاذ كرده و آنها را زمينه ساز فاشيسم مسلح به مذهب معرفی كرد.