پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

آخرين مقاله "سيمورهرش" منتشره در اشپيگل
امريكا می خواهد كار ايران را در زمان بوش تمام كند!
اسرائيل از تاكتيك بمباران "كوزوو" در لبنان استفاده كرد

ترجمه - آزاده محمدی

------------------------------------------------------------------------------

مجله اشپيگل در شماره يكشنبه 20 اگوست خود متن مقاله جديد سيمورهرش را به نقل از نشريه "نيويوركر" به آلمانی ترجمه و منتشر كرد. چكيده اين مقاله را كه به فارسی برگردانده ايم می خوانيد:

«حمله به لبنان نتيجه چندين ماه مذاكره ميان امريكا و اسرائيل بود. هر دو كشور برای حمله به لبنان اهداف مشتركی داشتند. هدف اسرائيل اين بود كه در صورت حمله به ايران هيچ خطری از جانب حزب الله لبنان متوجه كشورش نشود و امريكا مايل است قبل از حمله به ايران و بمباران تاسيسات اتمی آن كشور راكت های حزب الله را از ميان ببرد. در مشورت نظامی كه بين امريكا و اسرائيل برای بمباران لبنان صورت گرفته بود، اسرائيلی ها مدل جنگ "كوزوو" را مطرح كردند. در آن جنگ نيروهای ناتو تحت رهبری ژنرال امريكائی "وسلی كلارك" در كوزوو و صربستان نه فقط اهداف نظامی، بلكه پل ها، جاده ها و تونل ها را هم بصورت سيستماتيك بمباران كردند. ارتش صربستان پس از 78 روز از كوزوو عقب نشينی را آغاز كرد. اسرائيلی ها به امريكائی ها گفته بودند كه شما به 78 روز زمان نياز داشتيد و ما فقط 35 روز زمان لازم داريم. امريكائی ها گفتند، ما از اقدام شما صد در صد حمايت می كنيم، به شرط اين كه اين كار هرچه سريعتر انجام گيرد. ما بايد فرصت مطالعه اين جنگ را داشته باشيم تا بتوانيم تا زمانی كه بوش سر كار است مسئله ايران را يكسره كنيم. بوش در همين رابطه گفته است: "برای بمباران هوائی ايران ما به يك هم پيمان مطمئن نيازمنديم و آن خواه نا خواه كنگو نيست، بلكه اسرائيل است."