پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


خاطرات حجت الاسلام دعائی
ملاقات آيت الله خمينی
با تيمور بختيار در عراق

حجت الاسلام دعائی مديرمسوول روزنامه مصادره شده اطلاعات بناگهان در هفته های اخير وارد ميدان خبری شده و خبرساز شدن خود را با نقل خاطراتش آغاز كرده است. خاطرات او عمدتا درارتباط با سالهای ارتباط با آيت الله خمينی.

اين خاطرات كه بمناسبت های گوناگون در اين دوران نقل شده وانتشار يافته، گاه واقعا بكر و بديع است. از جمله اين بخش از سخنرانی ايشان در مشهد:

 پس از تبعيد امام يكی از روش‌های قابل توجه ايشان در اين دوره، گريزانی از مقام و نام و بيت‌پروری و كانون محوری بود. برای خود حريم خاصی ايجاد نكردند . ( ظاهرا به در گفته می شود بلكه ديوار بشنود!)

امام در يكسال اولی كه در نجف بودند نه شهريه‌ای پرداخت كردند و نه نماز جماعتی خارج از منزل اقامه نمودند .

تيمور بختيار فرماندار نظامی تهران در كودتای 28 مرداد بود. با شاه اختلافش شد و او هم به عراق فرستاده شده بود.

بختيار دراين دوران بدنبال ملاقات با امام بود، ولی امام از اين ديدار خودداری می كرد. در پی گله‌گذاری از امام درباره تبعيض قائل شدن بين وی و كليميان و مسيحيان با وساطت استاندار كربلا، بختيار موفق به ملاقات با امام شد، اما اين ديدار هيچ نتيجه‌ای برای بختيار نداشت.

تيرگی روابط رژيم شاه و رژيم عراق ، عراقی‌ها را بر آن داشت كه به منظور فشار بر رژيم ايران، امكاناتی را در اختيار گروههای ضد شاه چون جبهه ملی ، حزب توده و كنفدراسيون قرار دهد.