پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


ماهی و گربه و سنجاق
يادی از پرويزشاپور

مرداد 1378  سالمرگ پرويز شاپوراست. مبتكر كاريكلماتور در ايران. كمتر از هر هنرمندی در ايران سخن گفت. چنان آرام و بی صدا زيست كه گوئی سايه ايست در كنار بت فروغ فرخزاد. شوهر او بود، اما نه چند سالی بيش. خيلی زود از هم جدا شدند و هريك در جستجوی ايده های خويش. پرويزشاپور را اهل قلم مطبوعات بيش از ديگران می شناختند، چرا كه گهگاه در تحريريه مجلات ظاهر می شد. جملات بسيار كوتاه و ابتكاری او كه همراه بود با تصاوير ويژه ای كه خود بر اين جملات می افزود سالها در مطبوعات ايران قبل از انقلاب منتشر می شد. طنز او طنز خاص شاپور بود. شماری از كارهای او هنوز منتشر نشده است كه گويا در تلاش انتشار آن هستند.

"قلبم را با قلبت ميزان می‌كنم"

به نگاهم خوش آمدی

پايين آمدن درخت از گربه.

"اولين تپش‌های عاشقانه‌ قلبم" (نامه‌های پرويز شاپور و فروغ فرخزاد با گردآوری عمران صلاحی و كاميار شاپور)

اينها بخشی از كارنامه هنری پرويز شاپور است، به همراه طرح هائی كه "گربه" در بسياری از آنها به اشكال و خيز و كمين های گوناگون حضور دارد.

 

علاوه بر گربه، سنجاق‌قفلی، موش و ماهی نيز سوژه های او در كاريكلماتورها و طرح‌های بسيار ساده او بودند.

تاريخ طنز ايران هنوز موجزنويس، نكته‌ياب و ظريف‌انديشی مانند پرويز شاپور را به ياد ندارد.