پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


 

رضا براهنی

"روزگار دوزخی آقای ایاز"

رُمانی که در زمان شاه خمیر شد

حالا در 3 جلد منتشر می شود

رضا براهني، سرانجام جلد دوم رمان «روزگار دوزخي آقاي اياز» را تمام کرده و دست اندرکار جلد سوم این رمان است.

جلد اول اين رمان پیش از انقلاب (در دهه‌ 50) توسط اميركبير منتشر شد، اما فرمان توقیف آن صادر و خمير شد. چنان که می توان گفت "روزگار دورخی آقای ایاز" هنوز درایران منتشر نشده است.

رضا براهني متولد 21 آذر 1314 در تبريز است و از منتقدان هنری مشهور دهه 50 درمطبوعات ایران. «طلا در مس» او یکی از مجموعه نقدهای جنجال برانگیز او در همان دهه است. شماری از داستان ها او تاکنون به زبان های مختلف، در کشورهای انگلیسی زبان و فرانسه زبان منتشر شده و خود نیز از پس انقلاب 57 در کانادا اقامت گزیده است.