پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


ديدار امنيتی احمدی نژاد
تكرار تئوری كهنه دست های خارجی
در حوادث اعتراضی داخل كشور
دفتر تحكيم وحدت اسامی 153 دستگير شده آذربايجان را اعلام كرد

احمدی نژاد با وزير اطلاعات و امنيت و مديران او، تئوری دست داشتن خارجی ها در شورش آذربايجان، تظاهرات كردستان، جنگ و ترور در بلوچستان، انفجار و تظاهرات در خوزستان و بالاخره انفجار اين هفته در شيراز، اعتصاب رانندگان شركت واحد تهران، دهها اعتصاب و تظاهرات منطقه كارگران بيكار در سراسر ايران طی يكسال گذشته و شورش مردم در شهر آشتيان در اعتراض مردم و دانشجويان نسبت به تجاوز به يك دختر دانشجو درجريان بازجوئی در نيروی انتظامی را تكرار كرد. اين همان تئوری است كه رهبر و زير مجموعه امنيتی و سپاهی و امام جمعه ها تكرار می كنند.

همزمان با همين ملاقات و تاكيد احمدی نژاد بر ثبات داخلی و مقابله با اين حوادث ( نه برچيدن زمينه های آن در داخل) دفتر تحكيم وحدت بيانيه ای در اعتراض به ادامه دستگيری ها در آذربايجان و نگرانی از سرنوشت بازداشت شدگان صادر كرد.

دراين بيانيه آمده است:

در پی اعتراضهای اخيرمردم آذربايجان در راستای تلاش برای احقاق حقوق شهروندی شان، شماری از روزنامه نگاران فعالان سياسی و فرهنگی و ديگر شهروندان همچنان در بازداشت غيرقانونی به سر می برند. دفترتحكيم وحدت ضمن تاكيد مجدد بر پيگيری مطالبات مربوط به حقوق شهروندی و دعوت حاكميت به تمكين بر خواسته های تمامی شهروندان ايران زمين فارغ از هرگونه نگاه تبعيض آميز، خواستار آزادی هرچه سريعتر بازداشت شدگان اعتراضات اخيردر مناطق ترك نشين می باشد. اسامي153 تن از بازداشت شدگان وقايع اخيربه شرح زير اعلام می گردد :

تبريز

1- حسن هرگلي(دميرچی – موسيقدان) 2 - بابك هرگلی 3- چنگيز بخت آور 4 - سيامك بخت آور 5- علی حامد ايمان (مدير مسئول نشريه توقيف شده شمس تبريز) 6- منوچهر عزيزی 7- غلامرضا امانی 8- حميد پورولی 9- عباس پوراظهري(فعال جنبش مسلمانان مبارز) 10- حسن حاجی ابويی (ارك)11- احمدرضايي(حيدراوغلو ) 12- هاشم ميرزاده 13- سعيدبيدخت 14- سعيد محمدی 15- محمد نجفی 16- بلال رضايي17 - علی شادی 18- مجيد همتی 19- ايوب لطفی 20- ابوالفضل وصالی (مدير مسئول هفته نامه ندای آذرآبادگان) 21- حسين احمديان 22 - محمد نجف پور 23 - محمد عليپور 24- محمد بحری 25- خسرو كنعانی 26- جواد كنعانی 27- علی قلی نژاد28 - مصطفی برزگر29- حسن جعفری تازه كند30- محمد تقی اكبری 31- ابراهيم دشتی 32- مسلم جوادپور 33- علی حسين تهمتی 34- امير ابراهيم پور 35 - شهريار زائر قازانی 36- بهزاد بدرنجی 37- ناصر عباسيان 38 - امير ربابی 39- علی عشقی 40- عادل زاهدي41- ياشار دلجوان 42- مهدی دشتي43 - رضا غفاری 44- رضا شاكری 45- پرويز قلی پور 46- عزيز قلی پور 47- علی قمری 48- علی مطلبي49- سليمان حيدري50- بايرامعلی اسديان 51- وحيد شيخ بگلو 52- اصغر فرهادی 53- نقی اكبری 54 - ابراهيم احدپور 55- آنوش آدمی 56- محمد حسين ديربند 57 - بهزاد اشرفی 58 - قادر حيدری 59- عين الله بخشی 60- فرهاد محسنی 61- جواد فرج پور 62- حسن فرشی 63- بابك پروين 64- رضا ابری 65- جميل امانی 66- يونس كوهی 67- محمد رضا نجفی 68- اصغر نيشابوری 69- بابك برومند 70- امير ذبيهی 71- عليرضا ربائي72- بهروز اشرفی 73- رحيم عزيز عرب 74- مجيد همتی 75- سعيد محمدی 76- سعيد بيدخت 77- حسن جعفری 78- مجيد سفيديان 79-عزيز دشتی تهران80-صالح كامرانی (وكيل) 81- مهدی احمدی 82-سيروس حسين نژاد 83- رامين محمد خانی ( وی هنگام مراجعه به دادگاه جهت پذيرش وكالت اقای صالح كامرانی دستگير شد )اروميه84-ابراهيم دهقان 85-رضا حيدری 86-حسين نوری 87- كريم حسين پور 88- يوسف سيدی 89- ابراهيم رشيدی 90- محسن ياپيري

اردبيل91- داود اسدی (دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبيل) 92-علی بابايی 93- حسين خياطی 94- فريد عبدالعلی زاده 95- عدالت عباسی 96- رحيم غلامی 97- شاپور نصرت پور 98- محمد يوسفی 99- آراز غفارزاده 100- عباس لسانی 101- بهزاد خسروانی 102- مهدی محمدپور 103- سليمان محمدی 104- جعفر (همكار لسانی) 105- جلال تقوی 106- قدير آذردخت 107- بهروز عليزاده 108- عليرضا يوسفی 108- رامين ديناد 109- قاسم قريبی 110- مصطفی نظر كرده 111- ميكائيل سليم زاده 112- اكبر خوب 113- رسول بهبودی 114- پرويز آقازاده 115- شهرام قوجا بيلی 116- رضا تدين 116- فردين عبادی 117- آقای كشاورز(دانشجوی حقوق) 118- رحيم رضايی 119- قدير آذر دخت 120- جعفر سبحانی 121- حسن الماسی مشكين شهر122- امير حسين موحدی 123- اسد يعقوبی 124- ايرج موذن زاده 125- فرهاد سرونازپارس آباد مغان126- داوود مقامی خوي127- حميد خان احمدی مرند128- اروج اميری (خبرنگار) 129- داوود شيردل 130- قوجازاده 131-حسين زادگان 132-عيسی اسدی 133- غلامرضا حقيقی 134- عبدالمجيد غيبی ( كاريكاتوريست ) 135- غلامرضا ايماندار ( هنرمند )مراغه136- حامد يگانه پور 137- ياشار حكاكپور مراغی 138- داوود عظيم زاده 139- مجيد پژوهيفام (استاد دانشگاه)مياندوآب

140- جلال كودعليلو 141- محسن فرامرزی 142- احد جدی 143- مهدی بازمانی 144- شاهرخ فرامرزی 145- امير آقازاده 146- امير ثقفی 147- ولی ظهرابی 148- بهبود قلی زاده 149- علی رازی 150- صمصام محمدی وش151- حاتم رستمی اهر152- كريم كارگر 153-امير بزاز قديم

همچنين از سوی كميته انضباطی دانشگاه اورميه پنج تن از دانشجويان اين دانشگاه به نامهای الهه رادمهر مهدی حاج محمدی محمد حسين زاده ابراهيم دهقان و مجيد ماكويی به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شدند. اين حكم به دليل امضای نامه درخواست تحصن برای دفاع از حقوق فرهنگی تركها صادر شده است.