پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

دو مجموعه جديد شعر
از فريدون مشيری منتشر شد

دو مجموعه از اشعار منتشر نشده فريدون مشير با نام‌های «نوايی هم‌آهنگ باران» و «از دريچه‌ی ماه» كه هركدام 66 شعر را دربر می‌گيرند، منتشر شد. اين دو مجموعه در قطع جيبی و در آستانه ششمين سال خاموشی ابدی مشيری منتشر شده است.
فريدون مشيری 30 شهريورماه سال 1305 در تهران به دنيا آمد. بخشی از دوره‌ی ابتدايی و متوسطه را در مشهد گذراند. سپس به تهران آمد و در وزارت پست و تلگراف استخدام شد. با چند مجله هفتگی ازجمله «روشنفكر» همكاری كرد و مسئول بخش ادبی اين مجله بود. او دوره‌ی روزنامه‌نگاری دانشكده‌ی ادبيات دانشگاه تهران را هم به پايان رساند. سوم آبان سال 1379 در سن 74 سالگی و براثر ابتلا به سرطان بدرود حيات گفت.