پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

مانا و توکا

اما همراه با این دو کاریکاتوریست

منوچهر نيستاني شاعر را یاد آوریم

 

مانا نیستانی کاریکاتوریست زندانی ماجرای شورش مردم آذربایجان دراعتراض به طرحی است که او کشید و روزنامه ایران منتشر کرد. شورشی که به جرات می توان گفت 99 درصد مردمی که در آن شورش به خیابان آمدند اصلا از ماجرای این کاریکاتور و انتشار آن اطلاع هم نداشتند، بلکه به بهانه توهین به آذربایجانی ها ریختند به خیابان تا علیه ظلم و ستم حاکم اعتراض کنند.

توکا نیستانی برادر مانا نیستانی است و او هم کاریکاتوریست. اتفاقا قلم این یکی قوی تر از قلم و اندیشه اولی است. این تشخیص ماست، شاید اهل فن نظر دیگری داشته باشند.

این هر دو فرزند منوچهر نيستاني شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبیات ایران اند که هیچکس در این گردوخاکی که برپا شده یادی از او نمی کند. پدری که دیگر درخانه نیست، اما نامش در دفتر ادبیات و هنر ایران ثبت است. کرمانی بود و در سال 1315 در كرمان بدنیا آمد. فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی از دانشسرای عالی تهران بود و بعدها معلم ادبیات فارسی شد. از سال 1337 تا 1342 در شاهرود. سپس راهی تهران شد و تا سال 1360 که قلبش از تپش باز ماند در تهران زندگی می کرد.

ازمانا و توکا طرح زیاد در مطبوعات ایران و روی سایت های اینترنتی منتشر شده است. این شعر زیبای منوچهر نیستانی را به یاد او بخوانید>

پرواز در ابرهای سوخته


با آن كه حرفهاي مرا باد
با ابرهاي سوخته پرواز مي دهد
با لحظه هاي من همه مغموم
در شهرتان غريب رها ميكنم هنوز
اين حسرت
اين ترانه معصوم
اي با شبم نشسته چو مهتاب
با من سخن بگوي نه با ابر
در اشك من نگر نه به مرداب
با خود به دوردست غروبم ببر كه باز
قلبم ز هيبت شب گريه كرده ساز
خرداد را به شادي گشتن
در باغ چشمهاي تو خواهم من
در باغ چشمهاي تو مي خواهم
شعر و شكوفه خرمن خرمن
اما اگر بهار نيايد...!
اي با شبم نشسته چو مهتاب
افسوس حرفهاي مرا باد
با ابرهاي سوخته پرواز مي دهد
با لحظه هاي من همه مغموم