پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


فوكوس چاپ آلمان: بوش همسوئی جديد آلمان با امريكا را ستود

هفته نامه راست گرای فوكوس چاپ آلمان نوشت:

جرج بوش درآستانه سفر به آلمان و راهی شدن به سن پترزبورگ برای شركت در اجلاس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان، از صدر اعظم اين كشور"مركل" بخاطر همكاری همه جانبه ای كه با كاخ دارد تشكر كرد.

فوكوس نوشت كه جرج بوش در مصاحبه ای با روزنامه "هندلس بلاد" آلمان گفت كه در رابطه با فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، آلمان نقش بسيار مهمی را تاكنون ايفا كرده است. من در اين رابطه  از موضع خانم مركل بسيار تشكر می‌كنم. اگر رهبران جمهوری اسلامی موضع مثبتی را اتخاذ نكنند، طبيعی است كه با عكس العمل های جدی جمع ما مواجه خواهند شد.