پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

هنوز برق اتمی نشده

اما هر وقت که برق م ره

همه منتظر حادثه می شن!

آرام دل

 آدم بعد از مدتها می ره سینما، وسط های فیلم یک دفعه برق می ره! همه جا تاریک می شه و چشم چشم رو نمی بینه. در اولین واکنش، همه نگران می شن. یه کمی صداها جیغ جیغیه. می ترسن که اتفاقی افتاده باشه یا قرار باشه اتفاقی بیفته.

معلوم می شه که خبر خاصی نیست، فقط برق رفته.

آدم به این فکر می کنه که این سرنوشت اون ساعتهای تلف شده در نوعی لجبازیه. همون زمانی که قرار بود در مصرف برق و انرژی صرفه جویی بشه ولی ساعت ها پس و پیش نشدند، و قرار شد فکر کنیم که تو سالهایی که ساعتها تغییر می کرده، هیچ صرفه جویی نشده و فقط ساعت نماز در دانشگاهها از دست رفته!

هنوز برق نیومده عوضش صدای همه دراومده:

- بابا این چه وضعشه!

- مسخره کردین!

- این چه سینماییه که برق اضطراری نداره

برق نیومده، ولی چشمها به تاریکی عادت کرده و دیگه کسی براش مهم نیست که سینما برق اضطراری داره یا نه. یه دختر بچه رفته روی سن داره می رقصه.

بالاخره برق میاد. باز همهمه می شه و همه یه چیزایی می گن. فیلم دنبال می شه و تموم می شه. موقع رفتن خانم پشت سری می گه: ولی بهترین قسمتش همون وقتی بود که برق رفته بود!

****
می رم به داروخانه محله مون که آنتی بیوتیک بگیرم. می بینم که چراغش خاموشه، بنابراین از دور راهم رو کج می کنم که برگردم. ولی بعد از چند متر تغییر عقیده می دم. خیابون کلا تاریکه. شاید برق نیست. توی حافظه م پنجره خاموش داروخانه با سوسوی نوری روشن بود. بر می گردم.

دکتر داروخانه پشت پیشخوان نشسته و یک شمع روی میزه. هوا گرمه.

- از کی برق رفته؟

- از ظهر رفته!

به ساعت 8 یا نه صبح فکر می کنم. به ساعت 12 یا 1 ظهر. به ساعت 9 یا 10 شب.

*****

خواب می بینم که هفت هشت ساله شده م. شبه، تاریکه، برق رفته، روی میز چراغ نفتی روشنه. چراغ نفتی یکی از وسایل ضروری زندگیه، هر چند هر خونه ای یه چلچراغ از لامپ به سقفش آویزونه. خواب می بینم که دارم دود چراغ می خورم و مشق می نویسم!
خواب می بینم بازم یخچالمون خراب شده. از بس برق رفته و اومده. مامانم ناراحته چون هر چی تو فریزر بوده آب شده و از دست رفته.

خواب می بینم. خواب می بینم؟ یا این تصویر سالهای کودکی نه چندان دور منه؟ سالهای بمباران و جنگ. سالهایی که مدرسه های ما انقدر پر بودند که تعدادی از بچه ها روی زمین می نشستند؟

خواب نمی بینم. بیدارم. کاش این سرنوشت بچه های من نباشه.

*******
صحبت از بسته پیشنهادیه. از انرژی هسته ای، از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، و از حقوق مسلم ما.