پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

دائی جان ناپلئون

به 4 زبان ترجمه شد

اما تجدید چاپ آن درایران ممکن نیست

"دايي جان ناپلئون" پزشكزاد، پس از ده سال، در آمريكا تجدید چاپ شد. چاپ جدید این کتاب درامریکا همراه است با مقدمه‌اي از آذر نفيسي و يادداشت پزشکزاد.

همچنین قرار است رمان "پسر حاجي‌باباجان" پزشکزاد به همت علی دهباشی بزودی در ایران منتشر شود. سریان "دائی جان ناپلئون" که پخش آن در سیمای جمهوری اسلامی ممنوع است، پیش از انقلاب و توسط "ناصرتقوائی" تهیه شد و بموقع خود، موفق ترین سریال تلویزیونی بود. صحنه هائی از این رمان و سریال تلویزیونی مربوط به یک مراسم روضه خوانی و زد و بند پیش نماز و آخوند محله به سود یک خانواده و علیه خانواده ای دیگر، در یک محاسبه سود و زیان شخصی است که حتی در زمان شاه نیز با اکراه و با کمی سانسور اجازه پخش یافت.

رمان دائی جان ناپلئون تاكنون به زبان‌هاي عربي، انگليسي، آلماني و روسي ترجمه و منتشر شده، درجمهوری اسلامی تجدید چاپ آن ممنوع است. دائی جان ناپلئون ابتدا بصورت پاورقی مجله "فردوسی" منتشر شد و سپس کتاب شد.