پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


چنگ او بر افشاری و سه گاه را بشنوید!

سه گاه

افشاری

 

 

 

 


 

مصاحبه خبری رایس در آستانه دیدار وزرای خارجه

عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل

شرط امریکا برای

مذاکره با ایران اعلام شد

رایزنی بزرگ

دیدار بوش با سران اروپا

 

درآستانه تشکیل جلسه وزرای خارجه شش عضو دائم(باضافه آلمان) شورای امنیت سازمان ملل متحد در وین، پایتخت اتریش، برای همآهنگی در تصمیم نهائی پیرامون خودداری ایران در متوقف کردن غنی سازی اورانیوم درایران، خاویر سولانا وزیر خارجه اتحادیه اروپا به ایران هشداد داد که قطعنامه قبلی شورای امنیت را بپذیرد. سولانا از رهبران جمهوری اسلامی خواست که تا قبل از دیدار بزرگ بوش با رهبران 25 کشور اروپائی غنی سازی را متوقف کند و تاکید کرد: این به سود ایران است!

جلسه وزرای خارجه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل امشب فردا در وین تشکیل خواهد شد و کوندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا نیز قرار است امشب(چهارشنبه) وارد وین شود.

رایس پیش از حرکت از امریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد که در بخش های مختلف تلویزیون های بین المللی پخش شد. رایس در این مصاحبه گفت:

امریکا حاضر است به جمع کشورهای مذاکره کننده با ایران بپیوندد اما شرط بدون تغییر این حضور آنست که ابتدا ایران غنی سازی را متوقف کند. رایس گفت که این آخرین شانس ایران برای حل مسئله اتمی این کشور از طریق دیپلماسی است، چرا که درغیراینصورت محاصره و فشارهای اقتصادی ایران قطعی است و در صورت ناکارآمدی این فشارها، راه حل های دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

او از به کار بردن کلمه "نظامی" خود داری کرد، اما آشکارا منظورش همین بود.

رایس گفت که ایران دو راه حل بیشتر در پیش رو ندارد: توقف در غنی سازی  و یا پذیرش فشارها  و محاصره اقتصادی.

در واقع و بموجب آنچه رایس گفت، دراین مرحله امریکا فقط یک راه حل در برابر ایران گذاشته است: توقف غنی سازی. بنابراین، دو راه حلی که او به آن اشاره می کند صرفا یک بازی لفظی بیش نمی تواند باشد.