پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

ساختار ويران شده جامعه ايران
شيشه
زير 20 ساله های تهرانی
در دام خطرناك ترين مُخدر

 

سرهنگ كشفی، معاون مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده و درباره ورود سيل آسای مواد مخدر شيميايی بويژه قرص‌های اكستازی به تهران گفته است:

بيشتر قرص‌های اكس يا تقلبی است و يا درصد ناخالصی آنها بالاست؛ چراكه اين قرص‌ها در خارج از كشور بسيار بالا تعيين قيمت می‌شود، اما از در ايران چون تقاضا زياد است، سودجويان با پايين آوردن قيمت فروش زمينه‌ای را فراهم كرده‌اند كه جوانان توانايی خريد اين قرص‌ها را داشته باشند.

 قيمت هر عدد قرص‌ اكس  هزار و 500 تومان است؛ در حالی كه قيمت واقعی اين قرص‌ها چندين برابر اين مبلغ است. تبهكاران ناخالصی وارد مواد توهم‌زا می كنند.

در خصوص طبقه‌بندی مصرف كنندگان، مصرف مواد مخدر طبيعی شامل ترياك، هروئين، حشيش در گروه مصرف كننده 20 سال به بالا قرار دارد و مواد مخدر صنعتی و شيميايی بيشترين مصرف كننده را در كشور، در ميان افراد زير 20 سال دارد.

در سال 84 حدود 10 كيلوگرم شيشه فقط در تهران كشف شده‌است. اين ميزان بيشترين حجم كشفيات را در ميان ساير استان‌ها داشته و اين در حاليست كه با توجه به قيمت قابل توجه اين مواد مخدر، بيشتر، قاچاقچيان حرفه‌ای در تجارت آن فعاليت می‌كنند.

شيشه خطرناك ترين مواد مخدر صنعتی است، كه آن را با «پايپ» كه ظاهری شبيه به پيپ دارد، از جنس شيشه است و تنُگی در ميانه لوله دارد مصرف می شود. قرمزی چشم‌ها و گشاد شدن بيش از اندازه و غيرعادی مردمك چشم، كم خوابی غيرعادی بيش از 24 ساعت به شكلی كه اصلا احساس خواب آلودگی در فرد مشاهده نمی‌شود و نگاههای بريده بريده به همراه بروز اشكال شديد پرخاشگری و عصبانيت از علائم مصرف آنست.