پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

جمهوری زندانی ايران
رئيس سازمان زندان ها:
234 زندان و اردوگاه
100 بازداشتگاه اختصاصی
بيش از 610 ايرانی در سال گذشته،
سر از 334 زندان و بازداشتگاه و اردوگاه در آوردند

 

همزمان با انتشار گزارش تكاندهنده كانون دفاع از حقوق زندانيان درايران، علی اكبر يساقی، رئيس سازمان زندان‌ها نيز در آستانه‌ هفته قوه‌ قضاييه، طی نشستی مطبوعاتی اعلام داشت:

هر ماه به طور ميانگين 50 هزار نفر وارد زندان‌های كشور می‌شوند. برای تقويت پليس زندان، با موافقت هيات دولت، علاوه بر 1800 پست سازمانی كه در حال حاضر در زندان‌ها هستند، 1000 پست سازمانی ديگر طراحی شده كه هدف اصلی از اين كار، وارد كردن نيروهای جوان و كارآمد و تحصيل‌كرده در سازمان زندان‌هاست.

در سال84 مطابق آمار 610 هزار و 631 نفر وارد زندان ها شده اند كه مدت اقامت 60 در صد آنها كمتر از 20 روز در زندان‌ها بوده است. اين افراد در 234 واحد: 175 زندان، 25 كانون اصلاح و تربيت، 23 اردوگاه و 11 بازداشتگاه حضور داشته‌اند.

با احتساب مكان، فضا و ساير امور، هر فرد زندانی روزانه بيش از 8 هزار تومان برای نظام هزينه دارد .

در حال حاضر حدود 100 بازداشتگاه اختصاصی در كشور وجود دارد كه بر اساس توافق فی‌مابين سازمان زندان‌ها و نهادهای امنيتی و انتظامی اداره می‌شوند.