پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

میزگرد دانشجوئی در پلی تکنیک تهران

سکوت، هرگز به معنای

رکود جنبش دانشجوئی نیست

ميز گرد خبري اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پلي‌تكنيك تهران دیروز بدنبال مخالفت حراست اين دانشگاه با حضور خبرنگاران و عكاسان براي انعكاس  اخبار اين ميزگرد در مقابل درب ورودي اين دانشگاه برگزار شد. گزارش زیر، خلاصه ایست از این میزگرد:

در اين ميزگرد دبیر هيات نظارت بر انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان با اشاره به اين مطلب كه كانديداهاي انتخابات انجمن اسلامي بايد عضو انجمن اسلامي و ملتزم به اساسنامه اين تشكل باشند گفت: امسال در آستانه برگزاري انتخابات انجمن اسلامي سنگ اندازي‌هايي با هدايت خارج از دانشگاه آغاز شد و در داخل دانشگاه نماينده مقام رهبري در دانشگاه و نماينده وزير علوم اجراي اين پروژه را دنبال كردند و درخواست تعويق انتخابات را مطرح كردند كه انجمن اسلامي نيز اين درخواست را با هدف همكاري و تعامل با دانشگاه پذيرفت اما اين سنگ‌اندازیها منجر به اعتراض و تحصن دانشجويان شد كه نهايتا” دانشگاه بر اثر فشار دانشجويان ناظري را معرفي كرد.

وي با اشاره به درخواست هيات نظارت بر انتخابات انجمن اسلامي مبني بر مورد تاييد بودن كانديداهاي اين انتخابات از سوي اين هيات اظهار داشت : اين درخواست بر خلاف آيين نامه هيات نظارت بر تشكل‌هاي دانشجويي است. در نهايت هيات نظارت بر خلاف هماهنگي‌هاي انجام شده با انجمن اسلامي دانشجویان انتخابات اين تشكل دانشجويي را پس از برگزاري آن را غيرقانوني اعلام كرد.

دانشگاه، نماینده وزير علوم و نماینده مقام رهبري با هدف برخورد با فعاليت‌هاي انجمن اسلامي و تلاش براي صدور مجوز براي فعالیت تحت عنوان انجمن اسلامي توسط اعضاي بسيج دانشجويي در اين روز وارد فعاليت شد.

انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير ستون دفتر تحکيم وحدت است و برخورد با فعاليت‌هاي دفتر تحکيم وحدت ابتدا از انجمن اسلامي اين دانشگاه آغاز مي‌شود. نباید فراموش كرد كه انجمن اسلامي برآمده از آراي دانشجويان است كه سه هزار دانشجوي پلي تكنيكي در انتخابات آن شركت كرده اند براين اساس يك اقليت كوچك هرگز نمي‌تواند در داخل دانشگاه هدايت برنامه‌هاي اين تشكل را به دست گيرد.

سكوت دانشگاه به معناي ركود و انفعال آن نیست و تلاش نهادهاي خارج دانشگاه براي به انحراف كشيدن فعاليت‌هاي دانشجويي به سكوت دانشجويان و دانشگاه پايان خواهد داد. حضور نهاد رهبري دانشگاه مغاير با اصل استقلال دانشگاه است.

یک عضو دیگر شوراي مرکزی انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين ميزگرد گفت:

علت اصلي اعتراض‌ها اخیر در دانشگاه عملكرد هيات نظارت بر تشكل ها و برخورد آن با برگزاري انتخابات انجمن اسلامي بود. اعتراض دانشجويان به اين روند در سطحي بود كه حضور و سخنراني رئيس دانشگاه نيز آنها را متقاعد نكرد و پس از آن شاهد تهمت‌هاي نارواي نماينده مقام رهبري دانشگاه به اين تشكل و فعالان آن بوديم. از سوي ديگر پاسخ‌هاي متين و مستدل  نماينده انجمن اسلامي دانشجویان به ادعاهاي اعضاي بسيج دانشجويي حجت را بر همگان تمام كرد و آنچه در طول اين روزها رخ داد نشانگر درخواست‌ها و مطالبات واقعي دانشجويان دانشگاه اميركبير بود.

یک عضو دیگر شوراي مركزي اين تشكل نیز با اشاره به بازداشت ياشار قاجار و عابد  توانچه دبير انجمن اسلامي دانشجویان و عضو شوراي مركزي گفت: دستگيري دانشجويان در مقابل درب دانشگاه بدون ثبت نام آنان در ليست زندانيان كشور ربودن تلقي مي‌شود.

اگر در داخل كشور از پيگيري اين مساله نتيجه نگيريم آن را از طريق نهاد هاي بين‌المللي دنبال خواهيم كرد و تهيه هرگونه برنامه‌هاي تبليغاتي از اين بازداشت كنندگان را مانند موارد گذشته، دادن آدرس غلط به دانشجويان و افكار عمومي در مورد فعاليت‌هاي بحق دانشجويان مي‌دانيم.

نماینده مقام رهبری در دانشگاه می گوید که حوادث اخير و اعتراضات صورت گرفته از خارج از دانشگاه و در ارتباط با حوادث بم و كرمان بوده است. ما آماده مناظره و پاسخ به ادعاهاي مطرح شده در این مورد هستیم.

سميه ميرآشه عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين ميزگرد با بازخواني آرمانهاي اوليه انقلاب مبتني بر آزادي و استقلال و جمهوريت پيگيري اين اهداف را جزو برنامه‌هاي انجمن اسلامي دانشجويان عنوان كرد.

وي در ادامه به برگزاري فستیوال فرهنگي _ سياسي انجمن اسلامی دانشجویان با توجه به روال گذشته اشاره كرد و افزود: جزئيات برنامه‌هاي اين فستیوال متعاقبا” اعلام خواهدشد.