پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


مريم تاجيك
چهره پردازی كه در
40 سالگی خاموش شد

درهفته ای كه هنوز به پايان نرسيده، زندگی يكی از زنان نقاش ايران روی مرز 40 سالگی به پايان رسيد. مريم تاجيك تعدادی تابلو و يك دفتر شعر از خود برجای گذاشت و رفت. يا خودش خواست برود و يا قلبش از حركت باز ماند! مهندس كامپيوتر بود اما بتدريج از كار اداری و كامپيوتر فاصله گرفت و غرق نقاشی شد. حادثه مربوط به جمعه دوازدهم خرداد 85 ماه است. متولد سال 1345 بود و فارغ التحصيل كامپيوتر از دانشگاه اصفهان. از سال 1372 نقاش حرفه ای شد. از اعضای انجمن هنرمندان نقاش بود. آثارش را در چند نمايشگاه انفرادی به نمايش گذاشت و در چندين نمايشگاه گروهی مشاركت كرد.
در سال 1999 جايزه‌ اول دومين دوره نمايشگاه و مسابقه‌ بين‌المللی سالانه كاليفرنيا را برد.
در سال 1382 مجموعه شعر " تا تقاطع خطوط موازی به انتظارت خواهم نشست" را منتشر كرد:

تا تلاقی خطوط موازی

از كجا آمده بودی؟

اين چنين آرام آرام

من اينجا

تا تلاقی تمام خطوط موازی

تا پر شدن صدای قلبم

به انتظارت خواهم ايستاد