پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

نشانه های رد پيشنهاد 1+5

و بيم از حمله نظامی به ايران

ناهار"وحدت با من"
در بيت رهبر


 

رهبر جمهوری اسلامی در يك نمايش بی حاصل و بی محتوا اجتماعی از كارگزاران 28 ساله نظام را جمع كرد و برايشان از ضرورت وحدت سخن گفت. اين درحالی است كه خود وی دو هفته پيش تر در ديدار با اعضای مجلس هفتم، منكر هر نوع دو دستگی و دوگانگی در حاكميت شده و گفته بود كه اين حرف ها، حرف های امريكا و خارجی هاست!

برای نفی سخنرانی قبلی او و بی حاصلی كوشش جديد وی، همين بس كه كارگزاران 28 ساله نظام را خود او خودی و غير خودی كرده و مثلا از جمع مجلس ششم و يا از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب و يا جبهه مشاركت و يا حتی بسياري از اعضای مجمع روحانيون مبارز به اين اجتماع دعوت نشدند! خيلی از روحانيونی كه با وی زاويه دارند دراين مراسم و ناهار وحدت حضور نداشتند.

اين ابتكار، در ادامه ابتكار ديدار با سينماگران ايران (البته دستچين شده آنها) بود. همان ضرورتی كه تحمل تهمينه ميلانی را عليرغم نداشتن حجاب برتر و حتی نيمه حجابی ناگزير ساخت، ديدار با خيلی از دست اندركاران حكومتی در 28 سال گذشته را نيز اجباری ساخت. انگيزه اين تحركات اخير، مهم‌تر از سخنان گفته شده و يا حضور و غير حضور افراد است. همه شواهد نشان می‌دهد كه انگيزه اين تلاش ها پيش بينی شرايط اضطراری و جنگی در كشوراست.

رهبر جمهوری اسلامی در اين ديدار طی سخنانی، با چشم بستن به روی واقعياتی كه همه جمع شدگان در بيت او كاملا از آن مطلع هستند، از جمله گفت:

وجود روح اميد و نشاط در مردم، روی كار بودن دولتی مصمم و پركار و قدرتمند، آرامش سياسی موجود، ناكامی دشمن در ايجاد اختلافات مذهبی، قومی و صنفی و هماهنگی و همدلی قوای سه‌گانه از نقاط مثبت كنونی است.

ايجاد اشتغال، مهار كردن تورم، رسيدگی به مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد- تامين كامل امنيت سرمايه‌گذاری- تثبيت مدبرانه جايگاه بين‌المللی نظام و پيرايش چهره‌ی فرهنگی كشور جزو نيازهای  دولت و مجلس اصولگراست. تقسيم بندی گروه‌ها به اصولگرا و اصلاح‌طلب و يا اسامی ديگر تقسيم‌بندی صحيحی نيست.

دولت و دستگاه‌های مختلف فرهنگی بايد پايه‌های ايمانی روشن‌بينانه و استوار و به دور از «خرافه و سست‌انديشي» را در ذهن نسل‌های جوان و رو به رشد تقويت كنند.( دولت مورد تائيد، مصمم و پركار، خود متكی به خرافات است!)  بايد هويت اسلامی را به دور از هرگونه خرافه و انحراف، به ملت‌ها و انديشمندان مسلمان عرضه كرد.( البته اگر ابتدا به آيت الله مشگينی و آيت الله جنتی و شخص رئيس دولت عرضه شود كارسازتراست تا به مردم عرضه شود.)

تفكر منحرفی كه در افغانستان حضور داشت و در شبكه تروريستی در عراق، فعاليت های  خارج از اسلام اند چرا كه چهره‌ای خشن از دين اسلام ارايه می‌كنند. ( آنها كه قتل های زنجيره ای كردند و به خوابگاه دانشگاه حمله كردند لابد می خواستند چهره رحيم اسلام را نشان دهند.)

بدون آزادانديشی رشد عملی، فكری و فلسفی امكان‌پذير نيست. در حوزه‌های علميه، دانشگاه‌ها و محيط‌های فرهنگی و مطبوعاتی نبايد با كسانی كه حرف تازه‌ای را مطرح می‌كنند با جنجال برخورد كرد، بلكه بايد ميدان را برای پرورش فكر و انديشه باز گذاشت. ( فعلا كه اين ميدان فقط برای حرف ها و بدعت های دينی و سياسی مصباح يزدی و طيف او باز است.)

نبايد دست دشمن را برای انتشار گازهای سمی فكری و براندازی خاموش بازگذاشت، اما اين مسئله ربطی به لزوم آزادی و آزادانديشی ندارد.( همين حرف خودش يعنی از فردا هر نيروی منتقدی را متهم به پخش گازهای سمی فكری كنند و ببرند اوين)

اصلاحات به مفهوم صحيح آن جزو مبانی اصولگرايی است. اصلاحات حقيقی با ساختارشكنی و مبارزه با "قانون اساسی و اسلام" كاملا مخالف و متفاوت است.( چه كسی قانون اساسی را نقض می‌كند و يا اجرا نمی كند و يا نمی گذارد اجرا شود؟)

نبايد كوچك‌ترين ترديدی كرد كه امروز مهم‌ترين چالش‌های بيرونی نظام از ضديت آمريكا با ملت ايران سرچشمه می‌گيرد.

در پايان اين ديدار نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اقامه شد و سپس حاضران ناهار را ميهمان رهبر انقلاب اسلامی بودند.