پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


يورش نيروی انتظامی
به مال باختگان در مشهد

اعضای شرك تعاونی ثامن الحجج در مشهد كه پولشان بالا كشيده شده است در مشهد در مقابل استانداری اين شهر اجتماع كردند. اين تعاونی وابسته به آستانقدس است و اعضای مال باخته آن تاكنون چندين بار در مقابل استانداری، اداره كل تعاون خراسان رضوی و دادگستری مشهد جمع شده بودند كه در آخرين تجمع با يورش نيروهای انتظامی روبرو شده و بيش از 50 تن از آنان دستگير شدند. گفته می شود بيشتر دستگير شدگان زن هستند.