پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


ديدار امروز در وين
گفتگو درباره ايران
ديدارمهم بوش
با رهبران اتحاديه اروپا

امروز ميان بوش و رهبران اتحاديه اروپا مذاكرات حساسی در وين آغاز می شود كه محور اصلی آن برنامه اتمی ايران است. جورج بوش به همراه "رايس" وزير خارجه و ديگر مقامات كاخ سفيد برای اين مذاكرات وارد وين شده است، اما او قبل از ترك واشنگتن آنچه را كه ظاهرا در وين می خواهند روی آن پافشاری كنند اعلام كرد. بوش يكبار ديگر اعلام داشت كه پيش شرط هر نوع مذاكره ای بر سر فعاليت های اتمی ايران، توقف كامل غنی سازی اورانيوم در ايران است. خواستی كه در طرح 1+5 نيز روی آن تاكيد شده است. اين درحالی است كه مقامات جمهوری اسلامی مسيری را طی يكسال گذشته رفته اند كه اكنون با پذيرش اين پيش شرط امريكا با بزرگترين واكنش های سياسی در داخل حاكميت روبرو خواهند شد. آنها دولت سابق را متهم به سازش اتمی با غرب كرده بودند و آمدند كه اين سياست را دگرگون كنند، و حالا پذيرش اين پيش شرط امريكا يعنی بازگشت به عقب. نه تنها يك گام به عقب، بلكه چند گام عقب تر از زمان خاتمی و منتفی بودن همه خيزهائی كه برداشته بودند.

نكته بسيار مهم ديگر آنست كه هم بوش و هم در طرح 1+5 تاكيد شده است كه توقف غنی سازی بايد توسط بازرسان سازمان انرژی اتمی راست آزمايی شده و تائيد شود. آنها اميدوارند كه دراين راست آزمائی به مدارك جديد دست يابد كه نشان دهنده سمت گيری نظامی طرح های اتمی ايران است. اين همان نكته ايست كه رهبران كنونی حاكميت يكدست از آن اطلاع داشته و نگران آن نيز هستند.

در آستانه ورود بوش به وين و ديدار با سران اتحاديه اروپا، مطبوعات جهان فاش ساختند كه 25 ژوئن (8 تيرماه) آخرين مهلت ايران برای اعلام نظر خود در باره طرح 1+5 است.

بوش در مراسم دانش آموختگی دانشكده دريايی تجاری آمريكا در كينگز پوينت نيويورك ، پيش از حركت به طرف وين گفت:

كشورهای جهان در مخالفت با برنامه غنی سازی هسته ای ايران اشتراك نظر دارند. آنها همه دسترسی جمهوری اسلامی به امكان تهيه سلاح های هسته ای را خطری بزرگ برای مردم جهان می دانند. نپذيرفتن اين شرط و رد پيشنهاد 1+5 تصميمات شورای امنيت سازمان ملل متحد را به همراه خواهد داشت.