پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


نمايشگاه مينياتورهای
فرشچيان در اصفهان
به نازكی خيال- به قدمت تاريخ

نمايشگاه مينياتورهای "محمود فرشچيان" در محل گالری های موزه هنرهای معاصر اصفهان و با حضور چهره های هنر و سرشناس اصفهان و ايران( از جمله ارحام صدر كه او را شكرپاره اصفهان لقب داده اند) گشايش يافت. دراين نمايشگاه كپی های تائيد شده 47 تابلوی فرشچيان به نمايش در آمده است. فرشچيان يگانه بازمانده نسل بزرگان مينياتوريست ايران و خود نيز اصفهانی است اما در سالهای پس از انقلاب از ايران كوچ كرده و مقيم ايالت نيوجرسی آمريكاست. عارفی است وارسته كه هميشه با گروه دغلكاران عمامه بسر در اصفهان و تهران مسئله داشته است. چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی. مرد نمازهای طولانی شب و شب زنده داری های پيوند خورده با طلوع آفتاب است. از خانواده ای مذهبی كه اغلب مقلد روحانيون بلند پايه اما مصلحت انديش بوده اند، گرچه او نه مقلد كه پيوسته در پی تقرب بوده است. بسيار كم سخن می گويد، گرچه بسيار می انديشد. فرشچيان از تبار بهزاد و عباسی است. گرچه رنگ روشن آسمانی در تابلوهايش با رنگهای تند حنائی كارهای دوره عباسی و مينياتور دوره صفويه در تضاد است. زندگی پروسواس او برای دوری از هر نوع آلودگی شناسنامه شخصی فرشچيان است.

خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند كه در روز گشايش نمايشگاه آثار او، بحث پيرامون عبور مترو از چهارباغ و بلندمرتبه‌سازی در چشم انداز خوابگونه زاينده‌رود، حتی به سخنرانی افتتاحيه نمايشگاه نيز راه يافت.

فرشچيان كه خود نيز در مراسم گشايش نماشگاه حضور يافته بود گفت: مسؤولان شهری اصفهان وعده داده اند، عمارت‌های بزرگی كه اطراف رودخانه‌ی مظلوم زاينده‌رود می‌سازند، كوتاه شوند و ديگر اين عمارت‌های بزرگ ساخته نشوند . در تمام دنيا مرسوم و معمول است، رودخانه‌های بزرگی كه از وسط شهر می‌گذرند، موجب آبادانی اين شهر‌ها می‌شوند؛ از رودخانه‌ی سند، تايمز لندن و دانوب اتريش گرفته تا تمام رودخانه‌ها در سراسر جهان؛ از قديم الايام در صدد بودند كه ساختمان‌های بلندی نسازند كه چشم‌انداز زيبای آن شهر را بگيرد.  مطمئن هستم كه سراسر ايران و اصفهان به دوستان و اوليای امور بخصوص رييس شورای شهر و شهردار اصفهان اجازه نمی‌دهند كه اين تاريخی را كه به دامان خاك زاينده‌رود نشسته و ريشه‌های عميقی كه چهارباغ اصفهان را 40 سال در اعماق زمين فروبرده است و درختان سربه فلك كشيده‌ی مقابل مدرسه‌ی چهارباغ را بخاطر عبور مترو و به ‌دليل اين ‌كه راه آن طولانی‌تر نشود، قطع شود.

اصفهان جان و دل من است، يك تاريخ است و دنيا به آن نظر دارد. اينجا كه من زاده شده ام نصف جهان است. خداوند اين شهر را از همه‌ بدی‌ها محفوظ دارد.

دو تابلوی من از مجموع آثاری كه در كاخ موزه‌ی سعدآباد نگهداری می‌شوند مربوط به شهيدان است كه يكی مربوط به خود شهيد و ديگری مربوط به عروج آن‌هاست؛ من دست شهدا را می‌بوسم.

در مراسم گشايش نمايشگاه سفير روسيه، استاندار، شهردار و رييس شورای شهر اصفهان و جمعی از هنرمندان اصفهانی و رييس شورای اين شهر حضور داشتند.

در پايان مراسم رسمی افتتاحيه نمايشگاه، فرشچيان به آنها نگران سرانجام چهار باغ بودند گفت:

فكر نمی‌كنم مسؤولان شهری اصفهان حرف من را گوش بدهند. البته رييس شورای شهر اصفهان قول داده است كه مترو از چهارباغ عبور نكند.