پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


زبان عشق
 شهلا آقاپور

 

هزاران
حروفِ ع، ش، ق،
 در دهانم  می رقصند
 هزاران
 زبان ِ  دلتنگ
  زير سقف  ِ آشوبِ زمين
می  چرخند 
 هزاران
 آفتابِ ذهنم
 در باغ های” قرَه داش "
 جا مانده ا ست
و
هنوز آوازه هاي
 عاشقانه ام را
  با  ِملودی  "عا شيقلار"
 در دشتِ آذران
 زمزمه می كنم
آه...
مادر بزرگم كه
 اُ لدوز نام داشت
زير ِ باران ِ نيلوفر ها
قصه ی  " حيدرر بابا" را
 در گوشهايم  خواند
و
از تجربه ي
 مسافران ِ هستی
 گفت،
كه چلچله های كلامشان
هزاران  مهر ِآزاد است...
پس بگذار،
بگذار زبانِ من نيز
هزاران شلاله ی
 عشق را
 در هزاران آرزوي
 نهفته  بسرايد...
(سايت ادبيات و فرهنگ)