پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


 

اگر اکبر گنجی نیز

دعوت شود

حضور مرتضوی در

شورای جدید حقوق بشر

سازمان ملل یک فرصت است

 

شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه داد. از کشورهای مختلف هیات هائی در این جلسه شرکت کردند. از جمهوری اسلامی نیز وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه به این نشست رفتند. شانه به شانه وزیر دادگستری سعید مرتضوی دادستان  عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی نیز بعنوان سمبل و نماینده حقوق بشر نظام دراین کنفرانس شرکت کرد. کسی که در پایان ماموریت هائی که تاکنون اجرا کرده، اگر هم سرنوشت لاجوردی نشود بر صندلی محاکمه باید بنشیند. در تمام پرونده های مطبوعاتی توقيف شده و در بازجوئی های معروف سالهای اصلاحات( از جمله اکبر گنجی، عبدی و...) نام او مطرح است و در سیستم خود سانسوری جدید و حاکم بر مطبوعات او نقش تعیین کننده دارد. نامش، پیوسته یادآور قتل دکتر زهراکاظمی عکاس خبرنگار بین المللی و ایرانی تباری است که هنگام بازجوئی زیر دست او کشته شد.  مرتضوی  و جعفری نمایند قوه قضائیه در وزارت اطلاعات و همچنین دو پاسدار بند بنام های موسی و نیازی در ضرب و شتم و شکنجه و تجاوز به زهرا کاظمی نقش مستقیم داشته اند و در این جمع دادستان بلند پایه ترین مقام حاضر در صحنه و حتی عامل مستقیم این ماجرا بوده است. وقتی رهبر برای ابلاغ حکم دادستانی عمومی و انقلاب مرتضوی را احضار کرد تا توصیه هایش را به وی ابلاغ کند، این جمله به نقل از رهبر وخطاب به مرتضوی درمحافل سیاسی دهان به دهان شد که منبع آن خود مرتضوی بود. مرتضوی پس از این ملاقات گفت: آقا فرمودند شما بروید و غائله را بخوابانید!

این غائله جنبش اصلاحات بود و حالا مرتضوی با نمره قبولی در این ماموریت، به ماموریت جدید فرستاده شده است!

ظاهرا او فرستادند تا سخنرانی ها و افشاگری های اخیر اکبر گنجی  در مجامع بین المللی را خنثی کند. چه خوب می شد اگر همزمان با حضور مرتضوی در این اجلاس از سوی همین اجلاس اکبر گنجی نیز فراخوانده می شد تا هر دو با هم در این کنفرانس درباره حقوق بشر درجمهوری اسلامی سخن بگویند. چرا نه؟

مرتضوی در این اجلاس تا توانست از قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصولی از آن که آزادی و حقوق بشر را لازم می شمارد تعریف کرد، اما نگفت که چرا همین اصول اجرا نمی شود و روی کاغذ است.