پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

روز بازی ایران - مکزیک

مسئولان ایرانی

بلیت سهمیه ایران را

به مکزیکی ها فروختند

در تهران گفته می شود عده ای از کسانی که مسئول فروش بلیت سهمیه ایران برای بازی های فوتبال جام جهانی بوده اند، توسط پلیس آلمان دستگیر شده اند. دستگیر شدگان متهم هستند که این بلیت ها را در بازار سیاه می فروخته اند. نکته جالب تر اینکه در همین محافل گفته می شود در روز بازی مکزیک – ایران، همین مسئولان بلیت های سهمیه ایران را به مکزیکی ها با قیمت های بسیار بالا فروخته اند. از جمع متهمین این ماجرا از برادر مکتبی و اصولگرا "غمخوار" نام برده می شود، که با استفاده از غیرت و اشتیاق مکزیکی ها برای رفتن به استادیوم بازی و تشویق تیم ملی کشورشان حاضر شده اند بلیت را از ایرانی ها به چند برابر قیمت خریداری کنند! دولت آلمان برای هر یک از کشورهای شرکت کننده در بازی ها سهمیه بلیت در نظر گرفته است.