پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


یك مقام كوچولو
از ایران خارج
و در امریكا گمُ شده

 

یك مقام كوچولوی ایران با یك كارت سبز، این هفته ها در امریكا گم شده. یعنی از خانه (شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی) به قصد امریكا خارج شده، به امریكا هم رسیده، اما در آنجا گم شده است!

این مقام كوچولو، معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است و اسمش "محمد نهاوندیان" است. یك عده می گویند علی لاریجانی او را برای دیدن آشنایان فرستاده امریكا، عده ای دیگر می گویند رهبر گفته برو فك و فامیل هایت را ببین و زود برگرد، عده ای هم می گویند علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی هر دو با هم به محمد نهاوندیان گفته اند برو امریكا و یك كارهائی انجام بده. آخرین بار مقامات وزارت خارجه امریكا او را یكجائی در امریكا دیده اند اما یادشان نمی آید كجا! وزیر امور خارجه امریكا كه خانم رایس باشد، چند روز پیش گفته، من هم خبر دار شده ام كه این آقاكوچولو با كارت سبزش درامریكا گُم شده اما چون كارهای مهم دیگری دارم كه باید به آنها برسم، زیاد به گم شدن او درامریكا اهمیت ندادم، اما حالا كه مهلت 30 روزه تمام شده و بزودی جلسه شورای امنیت سازمان ملل تشكیل می شود، شاید بگویم زودتر پیدایش كرده و بدهند دست والدینش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. اما مشكل اینست كه این مقام كوچولو از وقتی به امریكا رسیده زبانش بند آمده و نمی تواند بگوید كجاست و به چه كمكی احتیاج دارد. پلیس هم مشخصات قد و قامت او را ندارد كه اگر یكوقت در خیابان های اطراف وزارت خارجه امریكا و یا كنگره این كشور او را دید شناسائی كند و كمكش كند.

از همه طرفداران محیط زیست و كارت سبز تقاضا می شود، در صورت مشاهده این مقام كوچولو، فورا مراتب را به مقامات محلی اطلاع دهند و جایزه خود را دریافت دارند، و از مقامات محلی نیز تقاضا می شود پیدا شدن او را فورا اعلام كنند تا یك ملت را از نگرانی درآورده و موجبات شادی روح همه شهدای قبلی و آینده را فراهم آورند.