پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

شورای عالی امنیت
تبدیل به ستاد ضد امنیت شده
و. جمهوریت

 سخنان اخیر حسن روحانی، مسئول سابق پرونده هسته ای در جمع اعضای حزب اعتدال و توسعه گوشه ای از آنچه كه  در دیپلماسی ما در دوران حاكمیت جدید می گذرد نشان داد. صد البته هزاران حرف ناگفته هم بود كه حضور خبرنگاران مانع از آن شد شیخ دیپلمات آنها را بازگو كند .

شورای عالی امنیت ملی علنا ستاد فرماندهی جنگ را به عهده گرفته و بر اساس برخی شنیده ها حتی فرمانده سپاه در دیدار اخیر خود با رهبری  انتقاد و گله های فرماندهان ارشد سپاه از این شورا و به خصوص عملكرد علی لاریجانی را بیان نمود و اعلام كرد كه لاریجانی و همرا هانش در شورا سپاه را خلع ید نموده و هیچگونه گزارشی از تصمیمات خود ارائه نمی دهند. اینكه در دوران حاكمیت جدید برخی در صدد ایجاد فضای جنگ در كشور هستند و با عملكرد خود خواهان تحریك فضای بین الملل هستند تا زمینه حمله به ایران فراهم شود تا در فضای میلیتاریستی به بقاء خود در قدرت بیافزایند بر همگان واضح و مبرهن است، چرا كه این عده به خوبی دریافته اند كه به زودی باید با قدرت بادآورده وداع طولانی كنند و در پیشگاه مردم ایران زمین از تمامی ظلمها و عوام فریبی های خود طلب بخشش كنند .از این روست كه اگر شورای عالی امنیت ، ماموریت ایجاد فضای جنگ در كشور را دارد ماموران امنیتی نیز با همكاری رسانه های همسو خود همچون كیهان و سایت عارف نیوز در صدد شروع مجدد قتل های زنجیره ای با حكم شرعی از مراجع هستند. اخبار رسیده حكایت از این دارد كه این گروه امنیتی با جعل خبر توسط رسانه هایشان و ارجاع آن به برخی مراجع همفكر خود حكم قتل را به بهانه ارتداد اخذ نموده و در اولین گام نیرو های ملی- مذهبی و نهضت آزادی را مورد هدف قرار داده و به بهانه خبر مجعول عارف نیوز مبنی بر گرایش این گروه به وهابیت و استفاده نكردن از مهر در نماز هایشان در صدد قتل برخی از این افراد هستند . به هر ترتیب حاكمیت جدید با تمامی ابزار سعی در حفظ قدرت نامشروع خود هستند. غافل از آنكه روز به روز در باتلاق و گنداب خود غرق شده و امداد غیبی!!! هم به كمك آنها نخواهد آمد.